Algemeen

Woensdag 15 mei om 20.00 uur in Huize Keizer

Fotograaf Antoon Morsink toont de ontwikkeling van Denekamp gedurende één eeuw (1900-2000) met diavoorstelling in Huize Keizer

DENEKAMP - Dorpsfotograaf Antoon Morsink (83) maakte maar liefst vijf fotoboeken. Al vanaf de jaren vijftig legt hij de cultuur, natuur en historie van Denekamp en omgeving vast op de gevoelige plaat. In een speciaal samengesteld programma geeft hij op 15 mei een diavoorstelling over de ontwikkeling van Denekamp gedurende de twintigste eeuw. Aan de hand van tweehonderd bijzondere beelden zal hij op zijn eigen bevlogen wijze vertellen op de Verhalenzolder van Huize Keizer. Een ‘must-see’ voor iedereen die interesse heeft in de cultuur en geschiedenis van Denekamp.

Kersvers lid in de orde van Oranje Nassau

Op donderdag 25 april jl. kreeg Morsink nog een koninklijke onderscheiding uitgereikt van burgemeester Joosten. Uit de speech van de burgemeester blijkt wel dat de maatschappelijke waarde het werk van het kersvers lid in de orde van Oranje Nassau verder reikt dan trouw- en hobbyfotografie:

“Geachte meneer Morsink, Het is me een waar genoegen dat ik u bij deze gelegenheid mag begroeten. Zoveel zaken als u heeft gefotografeerd in uw leven en zoveel kennis als u heeft opgedaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, daarvoor niets dan lof.

Normaal gesproken zegt men dat iemand van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt, maar in uw geval is het eerder een met elkaar vervlochten, niet los van elkaar denkbare professie die u al uw hele leven combineert door het zowel professioneel als uit interesse uit te voeren. U was dertien jaar toen u uw eerste foto maakte en dat was het begin van een indrukwekkend portfolio van ontelbaar veel foto’s waarop uw interesse voor natuur, cultuur en geschiedenis de boventoon voert.

Nog altijd genieten mensen van uw fotoverslagen doordat u altijd met de tijd meegaat. U heeft de hele ontwikkeling van analoge tot aan digitale fotografie helemaal en blijft altijd up-to-date wat betreft apparatuur en manieren van vertonen.

Momenteel is in museum Huize Keizer een expositie te bezoeken met werken van uw hand. Van iemand die al zeventig jaar fotografeert zou men misschien een overzichtstentoonstelling door de jaren heen verwachten maar u wilde er juist een actuele expositie van maken, met werken van nu.

U heeft zich in uw leven verdienstelijk gemaakt voor de Denekampse gemeenschap op vele manieren. Als wandelend - of eigenlijk fietsend - feitenarchief van de lokale historie heeft u al menige avond verzorgd voor de Heemkunde, de club waar u zoveel jaren direct mee verbonden was.

Daarnaast was u een van de interkerkelijke zondaginluiders en uitvaartluiders en u hield met de beieraars van de Nicolaastoren de traditie van het beieren in stand. De traditie klinkt al bijna vijf eeuwen tijdens feestelijke en bijzondere gelegenheden.

In uw tijd bij de stichting Houten Klokkenstoel Sint Nicolaastoren is het gelukt om de klokken weer in een originele eikenhouten klokkenstoel op te hangen. Daarnaast heeft u gewerkt aan de permanente expositie op de eerste torenverdieping. U bent bij zoveel zaken betrokken geweest dat ik er slechts enkele noem, waaronder uw taak als hoffotograaf van carnavalsvereniging de Köttelpeer’n, 33 jaar lang, als fotograaf bij kerkelijke gebeurtenissen van de Denekampse kerken en de zusters Franciscanessen en als kenner van de historie van Landgoed Singraven.

Als iemand een foto nodig heeft van historisch Denekamp of van een gebeurtenis, kan hij altijd bij u terecht. Uw fotografische geheugen helpt daarbij enorm om de juiste foto te vinden in de verzameling van duizenden foto’s.

Iemand noemde u het ‘historisch geweten’ van Denekamp vanwege uw indrukwekkende kennis van de werken van de W.H. Dingeldein. Ik voeg daaraan toe hoe u met een groot historisch besef en liefde voor uw dorp en de omliggende natuur de tradities, gebouwen, mensen en natuur heeft vereeuwigd. Doarpers tot ver in de toekomst zullen u daarvoor dankbaar blijven.

De onwaarschijnlijke grote hoeveelheid foto’s die u de Denekampers nalaat, is van onschatbare waarde. Wat voor u het vastleggen van gebeurtenissen was, blijken later nieuwswaardige foto’s te zijn die de geschiedenis van het dorp weergeven, zoals de foto’s van de groei van Denekamp en de doorbraak. Meneer Morsink, met uw niet aflatende inzet voor het behoud van natuur en cultuur in Denekamp, laat u een grote maatschappelijke en culturele erfenis achter aan een dorp dat zich hierdoor extra doordrongen is van hoe uniek het is met zijn omgeving en de vele tradities.

Uzelf heeft grote bewondering voor Willem Hendrik Dingeldein, maar met evenzoveel bewondering kijken de inwoners van Denekamp naar uw werk en nalatenschap. Zogezegd bent u eigenlijk de Dingeldein van deze tijd. Het is me dan ook een waar genoegen u te mogen meedelen dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.”

Van bruiloften tot droefenis

“En ik ben er nog lang niet mee klaar”, aldus de fotograaf. “Ik ben een bezige bij en ben altijd met historie bezig. Volgende maand word ik 84, maar gelukkig kan ik nog goed en ik blijf het doen zolang ik kan. Er zijn zoveel waardevolle foto’s van Denekamp bewaard gebleven. Ik heb meer dan vijfhonderd ansichtkaarten, waaronder heel veel kostbare. Er is bij mij twee keer ingebroken, maar gelukkig is dat bewaard gebleven. Vanaf de jaren vijftig ben ik zelf begonnen met het maken en verzamelen van beelden.

Voor de eeuwwisseling, in 1999, heb ik in elkaar gezet hoe de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden, dat heeft heel veel tijd gekost. Op 15 mei wordt dat in beeld gebracht met verhalen. Ik heb iets gesmokkeld, want het begint in 1898 met foto’s van het kroningsfeest van koningin Wilhelmina. Dan zijn er historische foto’s van 1900 tot 2000 waarbij wordt verteld wat er in Denekamp heeft plaatsgevonden, van bruiloften tot droefenis. Het is een heel breed programma waarbij ook bekende Denekampers voorbijkomen, te veel om op te noemen.”

Een leuke avond voor iedereen die interesse heeft in de historie van Denekamp

Gepassioneerd vertelt Morsink verder over de historie van het dorp waarbij jaartallen en gebeurtenissen moeiteloos worden opgelepeld. Dan wijst hij naar een foto: “Dat is in augustus 1945 in de Brinkstraat, de ereboog staat voor mijn geboortehuis. Ik was vijf jaar, maar kan het mij nog heel goed herinneren. Heel Denekamp stond vol met bogen, de bevrijding werd geweldig gevierd. Het was een groot feest. Te zien is ook hoe het dorp door het Canadese leger bevrijd werd en hoe dat herdacht werd. Er komt een groot scherm op de Verhalenzolder. Ik doe het op mijn manier: authentiek met een projector, scherm en verhaal van mijzelf. Niet digitaal. Ik bewaar op mijn eigen manier en blijf dat doen. Het wordt voor mij ook een verrassing, omdat het 25 jaar geleden is. We maken er een leuke avond van voor iedereen die interesse heeft in de historie van Denekamp.”

Aanmelden

De diavoorstelling van Antoon Morsink is op woensdag 15 mei om 20.00 uur bij Huize Keizer, Kerkplein 2 Denekamp. De avond zal ongeveer twee uur duren met een pauze van een kwartier. De entree bestaat uit een vrije gift. Vanwege de maximale capaciteit van vijftig personen op de Verhalenzolder is aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch bij Marcel Morsink, tel. 06-51985691 of Ineke Naarding, tel. 06-53640574.

Bij grote belangstelling volgt een herhaling in september. Tevens is de expositie van Antoon Morsink met zijn actuele landschapfoto’s, die afgelopen november is geopend, nog tot 18 december te bezichtigen in Huize Keizer. De openingstijdens zijn woensdag, donderdag en vrijdag, en iedere eerste en derde zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Uw reactie