Algemeen

Eerste exemplaar Jaarboek Heemhuis voor Hans Bolscher

OOTMARSUM - Uit handen van voorzitter Nettie Aarnink ontving Hans Bolscher het eerste exemplaar van het Jaarboek 2024. Deze Ootmarsumse duizendpoot werd op passende wijze gewaardeerd, omdat hij niet alleen zijn bijdrages aan het jaarboek heeft geleverd, maar ook op vele andere terreinen actief is voor de vereniging het Heemhuis.  

Het is inmiddels de 41e jaargang van dit boekwerk en nog steeds blijven de verhalen, die al meer dan vier decennia het jaarboek vullen, binnenstromen. Ook in deze editie zijn de bijdrages heel divers. Nettie Aarnink verwoordde dat als volgt: “Voor u staat een apetrotse voorzitter, want opnieuw is er een bijzonder en fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd jaarboek van de persen gerold. Een jaarboek bomvol informatie en herinneringen. Het is mooi te lezen en te zien dat de liefde en zorg voor ons heem zich van zovele kanten laat zien. De noeste arbeid van onze eigen werkgroepen, gedurende de laatste 57 jaar, maar ook de inzet van vele andere verenigingen krijgen hiermee een gezicht, een naam en vooral de nodige waardering.”

In het Jaarboek 2024 is er aandacht voor de jubilerende harmonie, die in 2023 het 150-jarig jubileum vierde. Ook is er aandacht voor de 40-jarige Vogelwerkgroep en deze beide artikelen leveren een prachtige blik op achter de schermen van de harmonie en de Vogelwerkgroep met ook nog eens bijzondere foto’s, die hun historie goed weergeven. Van een hele andere orde is het verhaal van de klokkenmakers Albertus en Gerardus Heupink, die wortels hebben met Ootmarsum en een belangrijke rol hebben gespeeld in het vervaardigen en repareren van klokken rond het jaar 1800. De geschiedenis van Kevelaer komt voorbij en dan vooral de Ootmarsumse inbreng om daar tot op de dag van vandaag met een delegatie naar toe te reizen. Vele ex librissen, getekende handtekeningen, komen voorbij, maar ook een terugblik met Jos Bosch over haar periode als voorzitter van de VVV. Een meanderend levensverhaal is te lezen in ’t Pröätke met Vera Voortman-van Zuilekom. De fotowerkgroep van het Heemhuis heeft ‘Daar komt de bruid’ prachtig in beeld weten te brengen. Hoe beeldend zijn de foto’s van het verhaal over de ijsvogel en hoe mooi de informatie over deze ‘kingfisher’. Ook is er plek ingeruimd voor een bijzonder verhaal over ‘De oude beek’ en datzelfde verhaal is ook in het Nedersaksisch geplaatst, zodat de lezer zelf het gevoel kan bepalen hoe het leest in het ABN of in de eigen streektaal. Luchtig zijn de Siepeldingetjes. Korte anekdotes doorspekt met humor. De nieuwe stadsdichter wordt in dit Jaarboek in de schijnwerpers gezet met zijn prachtige gedicht dat een ode aan de herfst is.

De stichting Natuur en Milieu wordt belicht en zij staat toch veelal aan de basis van natuurherstel en het in stand houden van de prachtige beekdalen in en om Ootmarsum. Een klein jaar staat er een echte blikvanger bij het Openluchtmuseum Ootmarsum en dat is een rode brievenbus. Vroeger kenden deze brievenbussen een vaste plek in het straatbeeld en in dit Jaarboek wordt op bijzondere wijze verteld over de historie van dergelijke brievenbussen. Historisch is ook autorijschool Versteeg. De eerste rijschool in Ootmarsum met Johan Versteeg als instructeur. Vele Ootmarsummers hebben daar het rijden in een auto onder de knie gekregen en dus vertellen ook oud-leerlingen van Johan Versteeg hun verhaal. Tevens is er aandacht voor het Katholiek Vrouwen Gilde, dat na 92 jaar niet meer bestaat. Een verhaal met emoties.

Dat geldt ook zeker voor het in memoriam van Ben Morshuis. Een ras-Ootmarsummer die op 7 februari 2024 zijn laatste adem uitblies. Een postuum eerbetoon aan deze Siepel, die een geweldige erfenis aan zijn stadje heeft nagelaten. De afsluitende kroniek is ook een soort van erfenis van wat er allemaal in 2023 is gebeurd. Nog even kort de hoogtepunten uit een bijzonder jaar aangestipt. Dan is er nog het boeiende verhaal over de familie Steggink/De Kes, geschreven door Hans Bolscher. Ook deze bijdrage is één van de redenen om aan deze Siepel, in hart en nieren, het eerste exemplaar van dit Jaarboek uit te reiken. Hij betekent veel voor de vereniging Heemhuis en niet alleen als penningmeester, maar ook op vele andere terreinen is hij niet alleen actief, maar weet hij met zijn enthousiasme ook anderen in beweging te krijgen. Een ‘sterke man’ in Ootmarsum en hoe mooi is de reactie van zijn eega, die liet weten dat een ‘sterke man’ een ‘sterke vrouw’ achter zich heeft staan.

De presentatie van het Jaarboek vond plaats bij de Postelhoek en redactielid Peter Baanstra verzorgde de aftrap. Hij verhaalde over de twee nieuwe leden in de redactie en dat zijn Marja Reinders en Myra Braamse-Kottink. Zij zorgden voor vers bloed en nieuwe ideeën samen met Rosalien Krabbe werd er stap voor stap gewerkt aan het nieuwe Jaarboek. Door andere werkomstandigheden bij de VVV kreeg Myra daar meer uren en heeft ze te kennen gegeven om helaas te moeten stoppen met het redactiewerk. Peter Baanstra bedankte haar voor haar inzet, maar roemde ook de fijne samenwerking in deze redactie. “Samen hebben we er weer iets moois van kunnen maken en mede ook dankzij de schrijvers, de fotografen en zeker ook Mrieke Peters, die de opmaak voor haar rekening heeft genomen. We hebben vele gezellige ochtenden ingevuld en zijn ongelooflijk blij dat de verhalen nog steeds binnenstromen”, aldus het redactielid Peter Baanstra.

Hettie Aarnink onderstreepte deze woorden en hoopte dat er steeds weer nieuwe schrijvers, dichters, fotografen, filmers, redacteuren en vormgevers blijven opstaan. ”Daarmee is er continuïteit en daar willen we als Heemhuis voor blijven gaan. Ik ben trots op deze vereniging Heemhuis en al die mensen die zich vrijwillig blijven inzetten om Ootmarsum en omgeving blijvend in kaart te brengen”, besluit Nettie Aarnink deze zeer geslaagde presentatie van het Jaarboek 2024.

De donateurs van het Heemhuis krijgen één dezer dagen het Jaarboek in de bus. Andere belangstellenden kunnen het Jaarboek vinden bij Jos en Sylvia Brummelhuis en de kosten bedragen 10 euro. Verder is er altijd de mogelijkheid om via het bestuur van het Heemhuis of via de redactie de beschikking te krijgen over het Jaarboek 2024. Uit alle reacties blijkt dat het echt een aanrader is.

Uw reactie