Algemeen

Diny Woudstra zestig jaar lid Ootmusica

OOTMARSUM - In 1964 werd Diny Woudstra lid van het gemengde zangkoor ‘Looft den Heer’, dat later de naam veranderde in Ootmusica. Nu zestig jaar later is ze een vertrouwd gezicht en zingt ze nog altijd haar sopranenpartij mee. Tijdens de jaarvergadering van de zangvereniging werd ze gehuldigd voor haar zestigjarig lidmaatschap. Tevens werden Annie Scholten en Hans van Duijn in het zonnetje gezet. Zij vierden hun zilveren jubileum bij het koor Ootmusica. 

Tijdens de jaarvergadering kwamen de jaarverslagen aan bod. Uit het jaarverslag van de secretaris kwam naar voren dat het koor een actief jaar achter de rug heeft met diverse optredens, waaronder het kerstconcert samen met het Kleinkoor Ootmarsum. Verder waren er meerdere optredens in verzorgingshuizen en in de Protestantse kerk. Tevens kreeg Ootmusica er drie nieuwe leden bij en daarmee is het ledental weer boven de dertig gestegen.

Financieel zijn er nog geen grote zorgen, maar de zangvereniging moet wel de hand op de knip houden. Het bestuur stelde voor om de contributie niet te verhogen, maar om op andere manieren de financiën rond te krijgen. Zo is er vorig jaar een vriendenactie gestart, die ook in 2024 wordt gecontinueerd. Verder gaat een aantal leden op zaterdag 6 juli bij de entree zitten van de Weerselose markt. Dat levert de vereniging geld op al is dat wel afhankelijk van het aantal bezoekers wat er die dag naar de Weerselose markt gaat. Zo werden er meerdere ideeën gedropt, die verder door het bestuur worden uitgewerkt.

In 2024 staan er weer diverse optredens gepland, waaronder een gezamenlijk kerstconcert met het Denekamps mannenkoor. Ondanks het ‘ouder’ worden van het koor, blijft Ootmusica actief en wil het graag blijven optreden om te laten horen wat het in zijn mars heeft. Belangstellenden die ook eens mee willen zingen, zijn iedere dinsdag van harte welkom in Ons Gebouw. Het koor repeteert daar onder leiding van Carlo van den Beld tussen 20.00 en 22.00 uur. Hartelijk welkom dus!

Uw reactie