Algemeen

Presentatie vrijdag 12 juli om14.00 uur

De zaalkerk van Marcellinus ca. 755-900 en Prüm, De Basilica: St. Silvester vóór 900-1123 te Oldenzaal

OLDENZAAL - Bovengenoemde uitgave wordt op vrijdagmiddag 12 juli om 14.00 uur gepresenteerd in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. De historische uitgave is voorzien van de nodige kaartjes, foto’s en tekeningen. Het eerste exemplaar ontvangt Ronald Cornelissen, bisschoppelijk Vicaris, die ook het voorwoord heeft geschreven. Pastor Bernard Reerink, pastoor van de St. Plechelmusparochie ontvangt het tweede exemplaar.

Monument: Rooms Katholieke Kerk – St. Plechelmuskerk Overzicht zuidgevel met bestrating op het kerkhof en de afgebroken kerkhofmuur. 1927. foto: C.J. (Cornelis) Steenbergh.
Monument: Rooms Katholieke Kerk – St. Plechelmuskerk Overzicht zuidgevel met bestrating op het kerkhof en de afgebroken kerkhofmuur. 1927. foto: C.J. (Cornelis) Steenbergh.

Graag vertellen zij u over de vondst van de zaalkerk, die uitgebreid werd tot een Basilica ca. 755-1123.

De missionaris Marcellinus liet tussen ca. 755 en ca. 762 op lage gewijde grond ten oosten van de huidige kruising Grotestraat-Deurningerstraat een zaalkerk bouwen, een langgerekt gebouw met in het oosten een rechthoekig koor, totale lengte ca. 23 m. Voor die tijd een lang gebouw. De bouwperiode was erg kort door het gebruik van veldkeien en daarop bewerkte blokken ijzeroer als fundering, waarop eiken gebintwerk werd geplaatst.

Er waren dus ambachtslieden nodig voor het graven van de funderingen en bewerken van het ijzeroer en timmerlieden voor het kappen, bewerken van de eiken bomen en transporteren naar de bouwplaats. Voor het oprichten van de gebinten werd de mannelijke bevolking van Oldenzaal gevraagd om met touwen, ladders en veel geschreeuw de zware gebinten overeind te plaatsen op grondhout, onder het maaiveld.

In laag gelegen gronden kunnen de ijzeroerfunderingen lang in stand worden gehouden door wisselende ondergrondse waterstanden van waterstromen, getuige de uitspraak van een aantal jaren geleden: De Plechelmuskerk heeft natte voeten. En in februari 2024 toen het kerkplein door de vele regen tijdens de carnavalsoptocht in het zuidoosten nat was.

In 893 werd Oldenzaal eigendom van het Karolingische klooster Prüm. Voor die tijd werden aan de zaalkerk twee zijbeuken toegevoegd met een verhoogd middenschip, waardoor de vorm van een basilica ontstond en de kerk de naam St. Silvester kreeg. En weer heeft de gemeenschap van Oldenzaal bij de bouw geholpen. Het is ongelooflijk dat het grootste deel van de funderingen vanaf ca. 755-1123 bewaard zijn gebleven tot 2012. Internationaal is men geïnteresseerd in de oudste kerkbouw en Oldenzaal neemt daar nu een belangrijke positie in.

Tot slot wordt melding gemaakt van een nieuw ontdekte stadsbrand in 1429.
Bij de kassa voor in de kerk is ook rijk gekleurd, eeuwenoud ijzeroer te zien.
Voor in de kerk is de te ontvangen of bestelde uitgave verkrijgbaar.

Uw reactie