Algemeen

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Tubbergen

TUBBERGEN - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De provincie Overijssel waardeert en stimuleert de Overijsselse vrijwilligers en initiatiefnemers enorm. Om hen een podium te geven en ze te bedanken voor hun waardevolle inzet wordt, in bijna alle gemeentes van Overijssel, de Overijsselse Vrijwilligersprijs (OVP) uitgereikt. 

Uitreiking dinsdag 21 november

Ieder jaar worden er per gemeente vier vrijwilligers aangedragen die een extra blijk van waardering verdienen. Het werk dat zij verzetten is heel divers en zeer uiteenlopend. Zij doen dat vanuit hun eigen gedrevenheid en zonder daar iets voor terug te verwachten. In Gemeente Tubbergen zijn op dinsdag 21 november de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Carla Evers en Hilde Berning-Everloo, wethouder van gemeente Tubbergen.

Vrijwilligers BVM ‘Beperkt Vol Mogelijkheden’

BVM is een groep enthousiaste mensen met een handicap/beperking en die voorlichting geven aan alle groepen 7/8 van de basisscholen in de gemeente Tubbergen i.s.m. WMO-medewerkers van de gemeente Tubbergen. De boodschap van Beperkt Vol Mogelijkheden is: “al ben je beperkt, je kunt als ‘gewone’ mensen deelnemen aan de samenleving. Het doel is ook om de vooroordelen tegenover mensen met een beperking weg te nemen. Tijdens een voorlichting stellen we ons in het kort aan de kinderen voor, vertellen wat onze beperking is en waarom wij meewerken aan dit project. In een klassengesprek vertellen de voorlichters over hun leven met een beperking en waar ze in het dagelijkse leven tegenaan lopen. De leerlingen kunnen vragen stellen en vervolgens zelf ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een plak koek te snijden en te smeren. De kinderen leggen daarna een blindenbaan af, een parcours vol obstakels dat ze met een geblindeerde bril en taststok moeten doorlopen. Ook krijgen ze de mogelijkheid om zich in verschillende types rolstoelen te verplaatsen. Als er nog tijd overblijft, wordt deze activiteit afgesloten met een wedstrijdje rolstoelbasketbal.”

Vrijwilligers TAFT (Thuisadministratie en Formulierenservice Tubbergen)

“Wij willen graag onze vrijwilligers van het project TAFT aanmelden voor de vrijwilligersprijs 2023. Het project Thuisadministratie en Formulierenservice Tubbergen (TAFT) bestaat nu bijna 3 jaar. Inmiddels hebben we negen vrijwilligers die zich bezighouden met het wekelijkse spreekuur Formulierenservice en begeleiding in de Thuisadministratie. Om vrijwilliger te worden bij de TAFT is het nodig een opleiding via het NIBUD te volgen. Deze opleiding hebben zij allemaal met succes afgerond. De vrijwilligers zijn enthousiast en gemotiveerd om de inwoners zo goed mogelijk te helpen met hun hulpvraag. Bij de Formulierenservice zijn de vragen soms complex. De vrijwilligers doen er dan alles aan om de inwoner te helpen. Ze rustten niet voordat de vraag is opgelost. Ook voor de Thuisadministratie zetten zij zich enorm in. Zij scheppen orde in de financiële huishouding, maken een budgetoverzicht en leren de inwoner zijn eigen administratie te voeren. Ook dit is niet altijd makkelijk, maar hun inzet is bewonderingswaardig en ze helpen zo lang als nodig is. De inwoners die geholpen zijn door de vrijwilligers zijn tevreden en dankbaar voor de geboden hulp. Het project TAFT voldoet aan een behoefte van de inwoners van de gemeente Tubbergen en is succesvol te noemen.

Wij als coördinatoren willen de vrijwilligers voordragen om de erkenning te geven voor hun onvermoeibare inzet om de inwoner te helpen op het financiële vlak.”

Vrijwilligers Hospice Geesteren:

Er is veel respect voor de 16 vrijwilligers van het Hospice in Geesteren, al vele jaren zijn zij actief voor terminale patiënten. Het is ontzettend dankbaar werk om in de laatste moeilijke levensfase samen met hun naasten een steun en een luisterend oor te bieden! Deze groep verdient het om in 't zonnetje te worden gezet.

Groene vrijwilligers: Eikenhakhout brigade

Sinds afgelopen jaar wordt er in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Hans Kamerling is coördinator van de Eikenhakhout Brigade en de Fayersheide groep. Daarbij zijn diversie werkzaamheden gericht op verbeteren van het leefgebied van het vliegend hert in Noordoost Twente. Daarnaast heeft hij veel aandacht voor het wel en wee van de vrijwilligers.

Ondersteuning van vrijwilligers & Vrijwilligerscongres Overijssel

Provincie Overijssel zet zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen ze niet alleen met de Overijsselse Vrijwilligers Prijs, maar ook met het organiseren van bijeenkomsten en mogelijk maken van opleidingen en trainingen voor vrijwilligers. De samenleving draait op veel vrijwilligers, die onbetaald en vaak onzichtbaar heel belangrijk werk doen. Daarom is ondersteuning en waardering van deze groep zo ontzettend belangrijk.