Algemeen

De éne collecte voor dertien goede doelen in Saasveld is een groot succes geworden

SAASVELD - Dit jaar in Saasveld voor het eerst één collecte voor dertien landelijke goede doelen. De éne collecte, die dit jaar in september werd gehouden is zeer succesvol verlopen. De opbrengst was aanzienlijk hoger dan die van de afzonderlijke collectes in eerdere jaren. De totale opbrengst van dit jaar is € 21.065,00. Het totaal van donaties van circa vijfhonderddertig huishoudens. Dat is gemiddeld twintig procent meer dan tijdens de afzonderlijke collectes in de afgelopen jaren.

Voorzitter Ton Schasfoort en Cindy Deterink woordvoerder communicatiegroep vertellen: “In eerdere jaren stond er dertien weken lang, elke week een collectant aan de deur voor een bepaald landelijk goed doel. Alweer een collectant aan de deur? En dan de vraag: Waar staat ons potje klein geld? Hebben we niet meer. De coördinatoren van tien landelijke collectes in Saasveld besloten in juli 2022 de koppen bij elkaar te steken en zochten samen naar een betere oplossing: één collecte voor alle dertien landelijke doelen waarvoor de afgelopen jaren in Saasveld werd gecollecteerd. Na drie volgende bijeenkomsten waren nagenoeg alle taken duidelijk. Naast de voorbereidingswerkgroep en het bestuur van de nieuwe stichting ‘Goede Doelenweek Saasveld’, werden er drie werkgroepen opgericht. Namelijk één werkgroep voor de communicatie, één werkgroep voor de collectantenwerving en - organisatie (waarbij onder andere de indeling van Saasveld in gelijkmatige vijfentwintig wijken) en de werkgroep administratie voor de verwerking van alle donaties. Ruim twintig vrijwilligers hebben zich hiermee in de werkgroepen bezig gehouden. Gebleken is dat onze voorbereidingstijd van een jaar heel hard nodig is geweest, niet overdreven dus! Begin januari van dit jaar was er een goede opkomst van de collectanten bij de bijeenkomst in de kantine van Boomkwekerij Slangenbeek in Saasveld. Op deze bijeenkomst is tekst en uitleg gegeven over de nieuwe opzet voor collectes in 2023. Vrijwillige ‘nieuwe’ collectanten konden zich inschrijven als collectant van een van de vijfentwintig nieuwe wijken (bestaande uit zo’n twintig tot dertig huishoudens). Per wijk hebben zich twee á drie collectanten gemeld. Daarna is er op 5 september nogmaals een bijeenkomst geweest om alle collectanten voor te lichten en hun te voorzien van al het materiaal. Omdat we dit jaar voor het eerst van start zijn gegaan, hebben we aanbevolen om met twee collectanten tekst en uitleg te geven ‘aan de keukentafel’ met de bewoners. De inwoners van Saasveld konden vervolgens op de collectebrief kenbaar maken aan welke goede doelen zij wilden schenken en voor welk bedrag. De vrijwilligers kwamen in de collecteweek de gesloten envelop met collectebrief, middels de nieuw vervaardigde collecte-emmers weer ophalen. Betalen kon contant, via éénmalige machtiging, of via de bijgevoegde QR code. Elke bijdrage, groot of klein, komt zorgvuldig terecht bij de goede doelen. De contante betalingen waren het grootst, op de voet gevolgd door QR code en incasso (bijna evenredig). Stichting Goede Doelen Week Saasveld heeft een ANBI status. Hierdoor is het mogelijk om de gift af te trekken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Ook bedrijven kunnen geven met belastingvoordeel, omdat de gift ook afgetrokken mag worden bij de aangifte vennootschapsbelasting. Het doet ons deugd dat de Saasvelders dit jaar veel gebruik van de ANBI hebben gemaakt! Ook een woord van dank aan de sponsoren! Het is mooi om te zien dat deze namen ons steunen en geloven in onze Goede Doelen Week. Een super fijne bijdrage, waar wij als organisatie erg dankbaar voor zijn. Ook graag sponsor worden van onze Goede Doelen Week? Neem gerust contact met ons op. Onze organisatie hoopt met de Goede Doelen Week inwoners bewust te maken en betrokkenheid te creëren voor het belang van de goede doelen die er in Nederland zijn. En dat is bijzonder goed gelukt! Het resultaat is een prachtig bedrag; € 21.065,00 Wij zijn dan ook super trots op de inwoners van Saasveld! Wie had dit verwacht?! Via deze weg willen wij ook graag laten weten hoe blij we zijn met al onze vrijwilligers. Mede door hen hebben wij een fantastische opbrengst kunnen realiseren. Dank je wel dat je de moeite hebt gedaan om ons hierbij te helpen. Bent u benieuwd hoe deze mooie opbrengst verdeeld wordt over de dertien keer Goede Doelen, bekijk dan eens onze website https://goededoelenweeksaasveld.nl Het verbeteren van het welzijn van de mens doen we samen. Wij geven een voorzetje en de inwoners doen de rest. Nogmaals onze dank is groot en we hopen dat we volgend jaar hetzelfde grote succes hebben.”

Ine Flinkers