Algemeen

Cliëntencommissie Voedselbank biedt voedsel én luisterend oor

OLDENZAAL - In een reeks artikelen over de Voedselbank Oost Twente komen telkens vrijwilligers aan bod die iets vertellen over hun werkzaamheden binnen de Voedselbank. Deze keer een inkijkje in de werkzaamheden van de cliëntencommissie.

De Voedselbank Oost Twente werkt onder de vlag van Voedselbank Nederland. Zij bepalen de norm voor deelname en de cliëntencommissie past die norm toe in de aanvragen. Mensen kunnen zelf een pakket aanvragen via het aanvraagformulier op de site van de Voedselbank Oost Twente. Via de Voedselbank Oost Twente worden cliënten vaak doorverwezen naar het Armoede Preventie Loket, dat is ondergebracht bij Impuls. Van daaruit kunnen mensen dan weer worden verwezen naar bijvoorbeeld de stichting Leergeld, de Kledingbank, Huisraadbank en de Verjaardagsbox. Mensen die door armoede in de problemen zijn gekomen, of door problemen in de armoede dreigen te geraken, kunnen ook terecht bij het Sociaal Plein van de gemeente.

Goede samenwerking
Er is een goede samenwerking tussen Impuls en de cliëntencommissie, zodat mensen zo weinig mogelijk alle gegevens dubbel moeten aanleveren. Naast samenwerking met Impuls is er ook vaak contact met bewindvoerders en hulpverleners/begeleiders van klanten. Daarnaast met mensen van de gemeente waar ze ook kunnen aangeven welke problematiek zij tegenkomen en wat vanuit de gemeente wenselijk zou zijn in begeleiding en ondersteuning. Dit geldt voor zowel de gemeente Oldenzaal als de gemeente Dinkelland, waar de Voedselbank Oost Twente (in Denekamp) ook een uitgiftepunt heeft.

Aanvragen beoordelen
De cliëntencommissie bestaat uit zeven personen, die samen nieuwe aanvragen voor deelname aan de Voedselbank beoordelen en er voor zorgen dat alles administratief verwerkt wordt. Om dit goed te kunnen doen komen ze wekelijks bij elkaar en bespreken dan hoe de uitgiftemiddagen zijn verlopen, de nieuwe aanvragen en bijzonderheden. Tijdens de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten zijn steeds twee mensen van de commissie aanwezig. Alle klanten komen bij hen langs de tafel en de namen worden afgevinkt, zodat ze weten wie er wel of niet geweest is. Dan krijgt men een kaartje mee waar het soort pakket op staat, bijvoorbeeld één persoon of gezin, etc. Met dit kaartje kan  men langs de diepvries, koeling en de kratten met houdbare spullen. Op deze manier is er ook steeds even contact en kunnen mensen iets kwijt als ze dat willen. De cliënten krijgen telkens voor een bepaalde periode een pakket en als deze periode afloopt dan wordt er ook gezorgd voor eventuele verlenging daarvan.

Enorme toename
Op dit moment worden er wekelijks zo’n 160 pakketten gemaakt voor Oldenzaal en Dinkelland samen. Eind vorig jaar was er door de energiecrisis een enorme toename tot rond de 200 pakketten. Gelukkig is dat weer wat teruggelopen door alle steunmaatregelen. Ze merken dat er veel initiatieven zijn van mensen om te doneren en dat is heel erg mooi. Als dat in de vorm van voeding is, dan worden de cliëntencommissie gevraagd de gegevens over aantallen aan te leveren.

Drempel
Er is nog steeds wel een drempel om hulp te vragen en dat is erg jammer. Een voedselpakket kan er soms net voor zorgen dat de week iets beter door te komen is met de boodschappen. En het kan iedereen door allerlei omstandigheden zomaar gebeuren dat de financiële situatie zodanig verandert dat alle hulp welkom is, voor langere of kortere tijd. De cliëntencommissie probeert de mensen met een luisterend oor op hun gemak te stellen en er samen het beste van te maken.

Normbedrag
Of iemand in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Via de site van de Voedselbank Oost Twente (www.voedselbankoosttwente.nl) kan eenvoudig worden berekend hoeveel geld er overblijft voor boodschappen en kleding wanneer je de vaste lasten aftrekt van de inkomsten. Is dat bedrag lager dan het normbedrag, dan kom je in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt af van de gezinsgrootte.

 

Uw reactie