Algemeen

Carnaval met de Eschpönskes en Zilveren Pönske voor Gerard Groeneveld

TILLIGTE - Het was misschien weer even wat onwennig, na jaren zonder carnaval in het dorp. Maar na het onderzoeken van diverse mogelijkheden èn een moment om daar nog even weer over na te denken, hebben ze dit jaar in Tilligte toch ook weer Eschpönskes die hen, samen met de Waterpönskes, meenemen en onder laten duiken in het carnavalsgebeuren.

De leerlingen van ‘n Esch laten zich dit daarbij jaar leiden door:

Klein Hertog Mick van Rijn en Klein Hertogin Aniek Morsink. 

De Raad van Elf bestaat uit de volgende leerlingen:

Meis Gervink, Dieze Mollink, Jace Vuijk, Nore Bosch, Gers Huisken, Marre Groeneveld, Jasmijn Scholten, Fiene Borgerink, Fiep ten Berge, Mick Pierik en Luuk Scholten.

De leerlingen van Basisschool 'n Esch vieren vrijdag 17 februari op school van 8.30 tot 12.00 uur carnaval met de Eschpönskes, waarna ze vervolgens van 13.30 tot 15.30 uur het feest voortzetten onder leiding van de Eschpönskes en Waterpönskes. Iedereen die het leuk vindt daarbij aanwezig te zijn is van harte welkom.

Klein Hertog Mick, Klein Hertogin Aniek en Raad van Elf:

Tilligte wenst jullie een ontzettende carnavelske tijd. Alaaf, alaaf, alaaf!

 

Zilveren Pönske voor Gerard Groeneveld

Vrijdagavond 27 januari tijdens de opening van de nieuwe residentie, is voor de 5e keer het Zilveren Pönske uitgereikt. Deze Prijs is een initiatief van de oud-hoogheden van de Waterpönskes en is uitgereikt aan Gerard Groeneveld. Gerard was blij verrast en bijzonder vereerd met deze onderscheiding en heeft samen met zijn familie, buren en vrienden genoten van een mooie avond.

Deze onderscheiding heeft hij ontvangen, omdat zij zich gedurende lange tijd vrijwillig heeft ingezet voor de gemeenschap van het Waterpönskesdorp.

Om te beginnen is Gerard al sinds 1990 voorzitter van het jeugdbestuur van Klootschietersvereniging Ons Streven Tilligte, hier speelt hij ook in het 5e team. En hij maakte deel uit van de jubileum commissie en helpt bij de jaarlijkse marathon.

Daarnaast was Gerard als voorzitter betrokken bij Oldtimerdagen Twente, mede door zijn inzet zijn deze dagen destijds uitgegroeid tot een tweedaags evenement met internationale bekendheid.

Hij maakt lange tijd  (1991-2000) deel uit van het parochie bestuur, hier was hij als vice-voorzitter onder andere betrokken bij het 100-jarig bestaan van de parochie Tilligte en de renovatie van het kerkgebouw.

Sinds begin 1997 zit hij in diverse stichtingen welke het ontroerend goed van het dorp beheren en exploiteren. Denk aan het gebouw van de voormalige rabobank, het Infoschöpke, Terra Nova met daarbij de ontwikkeling van de kindervlinder en de nieuwbouw van de MFA. De laatste jaren is hij een aanjager voor het te realiseren van het bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast is hij onder andere betrokken bij het initiëren van de wekelijkse markt, de site tilligte.com en de inloopmiddag voor ouderen.

Gerard Groeneveld wordt getypeerd door je doorzettingsvermogen, het denken in oplossingen, financieel inzicht en detaillistische kennis van hetgeen hij op dat moment mee bezig is. Er wordt zelfs geschetst dat wanneer Gerard stopt er wel 5 verschillende vrijwilligers nodig zijn om al zijn taken over te nemen. Gerard Groeneveld is een kartrekker, verbinder, stimulator en bovenal Tilligtenaar in hart en ziel.

Langs deze weg willen de Waterpönskes hem nogmaals feliciteren.