Algemeen

Buurtbus Nordhorn - Denekamp bestaat tien jaar

DENEKAMP - Op 5 juni jl. was het al weer tien jaar geleden dat de buurtbus Nordhorn – Denekamp in het leven werd geroepen. Om dit heuglijke feit te vieren, waren circa vijftig personen naar De Mare in Noord Deurningen gekomen. Hiervoor gaven zelfs de burgemeesters van Denekamp en Nordhorn, John Joosten en Thomas Berling acte de présence!

En uiteraard had een grote groep actieve chauffeurs en oud-leden van de vereniging de weg naar De Mare gemaakt. De bijgaande foto getuigt van hun opkomst. Na een inleidend welkomstwoord in het Duits door de voorzitter Helmut Sleefenboom, nam Roel van der Wijk als tweede voorzitter het over met een terugblik in het Nederlands. De eerste plannen zijn ontwikkeld in het jaar 2013. Na vele pogingen een vaste busverbinding tussen Denekamp en Nordhorn tot stand te brengen, mislukten die telkenmale door de hoge kosten. Toen ontstond het idee of men hier niet een buurtbuslijn zou kunnen exploiteren. Zowel in Nordhorn als in Denekamp bestonden destijds namelijk al buurtbusverbindingen. Waarom zou een grensoverschrijdende buurtbuslijn dan niet kunnen ? 

Met de instanties Euregio, Stadt Nordhorn, gemeente Dinkelland, Regio Twente, provincie Overijssel, Landkreis Grafschaft Bentheim en niet te vergeten de huidige moederorganisatie Bentheimer Eisenbahn, werden partners gevonden die de financiering veilig stelden. Nu moesten nog voldoende vrijwilige chauffeurs worden gevonden. Deze opgave was echter toch iets moeilijker als verwacht. Er was geen rekening gehouden met de tamelijk strenge Duitse overheidsvoorwaarden, opdat een chauffeur in het bezit kan komen van een rijbewijs voor personenvervoer. Begonnen werd met het aanvragen van een ’verklaring van goed gedrag’ in Bonn. Dat moest ook nog in Nederland worden getoetst. Dan volgde een medische keuring bij het AMZ in Lingen. En tot slot naar de afdeling rijbewijzen van de Landkreis in Nordhorn, waar uiteindelijk het felbegeerde gele rijbewijsje in ontvangst kon worden genomen. Juist bij de vele Nederlandse collega’s kon dat traject nog wel eens tot communicatieproblemen leiden. En bij de opstart in 2013 heeft Hans Lammers daarbij een belangrijke verbindende rol gespeeld. Uiteindelijk is het toch gelukt om op 5 juni 2014 met circa 25 vrijwillige chauffeurs, zowel uit omgeving Nordhorn als uit omgeving Denekamp, de reguliere diensten te starten. Met name de evenredige mix van Duitse en Nederlandse rijders bevordert de internationale gedachte en zorgt voor enorm veel plezier. ”Intussen rijden wij al weer met de tweede bus en zijn in totaal tot nu toe meer dan 500.000 dienst-kilometers gereden. En niet te vergeten: circa 50.000 passagiers hebben in de afgelopen tien jaar dankbaar gebruik gemaakt van onze buurtbus.” Vervolgens sloot Helmut Sleefenboom af met het volgende in het Duits, waarmee het ’internationale karakter’ werd uitgedragen. ”In 2016 werd onze buurtbus onderscheiden met de ’People-to-People’ prijs van de Euregio. Ondertussen behoort de buurtbus tot een vast bestanddeel in het lijnennet in Nordhorn en Denekamp. En is in deze vorm dan ook niet meer weg te denken.

Dit project is echter niet mogelijk zonder de onvermoeibare inzet van de vele vrijwillige chauffeurs, waarvoor onze grote dank!” Sleefenboom wil echter niet nalaten zijn directe vervanger in de vereniging, Roel van der Wijk, nadrukkelijk te bedanken. Van der Wijk verricht zo veel werk, ook achter de coulissen, opdat de organisatie op rolletjes kan lopen. ”Onze bus is sinds enkele jaren uitgerust met zowel de Duitse als de Nederlandse vlag. Mogelijk dat aan het einde van dit jaar een elektrisch exemplaar in gebruik kan worden genomen. Wij hopen dat de aanwas van vrijwillige chauffeurs niet zal stagneren, want wij zouden ons zeer verheugen dat deze succes-story, de buurtbus Nordhorn-Denekamp, nog lang zal bestaan!”

Daarna hebben de beide burgemeesters elk nog een lovend woordje gesproken over de buurtbus. Jammer genoeg heeft Berling nog enigszins de vreugde getemperd bij de vrijwilligers, door gewag te maken van het feit dat men nog steeds plannen heeft om een ’echte’ busverbinding op poten te zetten. Tot slot kon iedereen zich te goed doen aan lekkere hapjes en drankjes.