Algemeen

Vrijwilligers bieden koffie, thee en een luisterend oor

Begraafplaats ’t Groenedael als ontmoetingsplek

ALMELO - Het verlies van een dierbare grijpt altijd diep in en iedereen gaat op zijn of haar eigen wijze met dit verlies om. Sommigen verwerken een verlies zelf, anderen hebben behoefte aan een luisterend oor. Op begraafplaats ’t Groenedael kunnen bezoekers vanaf september in gesprek met gastvrouwen en gastheren over het verlies van hun dierbare. “We zijn er voor iedereen die het moeilijk heeft of zich alleen voelt”, vertelt coördinator Rosetta Accardi van welzijnsorganisatie Avedan. “Gewoon een kopje koffie of thee drinken mag ook.” De lokale coalitie KomErbij Almelo nam het initiatief voor deze ontmoetingsplek op ’t Groendael aan de Willem de Clerqstraat 93. 

Het project op de gemeentelijke begraafplaats is opgezet naar voorbeeld uit Kampen. Daar zag de begraafplaatsbeheerder dat bezoekers vaak met hun ziel onder de arm rondliepen en behoefte hadden aan een luisterend oor. Soms was een praatje over ditjes en datjes genoeg, soms was er behoefte aan begeleiding in het rouwproces.

Rosetta Accardi: “Wanneer mensen iemand verliezen, gaan ze door een moeilijke tijd. Als het verlies een poosje geleden is, ervaren mensen soms niet meer de ruimte om daarover in gesprek te gaan. Sommige mensen lopen vast in hun rouw of vereenzamen. Dan is het fijn dat er hier op de begraafplaats mensen zijn die tijd voor je hebben.” 

Ontmoetingsplek

Een prieeltje op begraafplaats ’t Groenedael vormt de ontmoetingsplek. De gastheren en gastvrouwen zijn daarnaast ook op de begraafplaats zelf aanwezig om mensen uit te nodigen voor een kop koffie, thee of een praatje. “Als mensen behoefte hebben aan meer begeleiding in het rouwproces dan is binnen de lokale coalitie KomErbij Almelo altijd wel een geschikte match te maken”, vertelt Rosetta Accardi. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan advies op psychisch, fysiek, sociaal of financieel vlak. Eventuele problemen die spelen kunnen zo vroegtijdig worden opgepakt. Het prieeltje is in eerste instantie open op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Behoefte bezoekers is leidend

Rosetta Accardi ziet zeker mogelijkheden om het contact niet alleen te beperken tot toevallige ontmoetingen op ’t Groenedael. “De behoefte van de bezoekers is leidend, zij weten zelf het beste wat hen kan helpen. Misschien vinden mensen die elkaar hier ontmoeten het leuk om samen eens iets te ondernemen. En mocht de behoefte er zijn dan kunnen we bijvoorbeeld ook themabijeenkomsten organiseren met een interessante spreker.” 

Er zijn momenteel twee vrijwilligers die samen met de coalitiepartners en de beheerder meewerken aan dit project. Mogelijk zijn op den duur meer vrijwilligers nodig. 

Aanpak tegen eenzaamheid

Het initiatief voor de ontmoetingsplek maakt deel uit van de aanpak tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het is ook lastig om over te praten.

Ook leidt het tot gezondheidsrisico’s. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt steeg afgelopen jaren. Diverse welzijns- en zorgorganisaties, verenigd in de lokale coalitie KomErbij Almelo, zetten zich daarom samen in voor het verminderen van eenzaamheid.

Partners van de lokale coalitie zijn Humanitas, Stichting Mens tot Mens, Thuisteam Twente, De Klup, Leger des Heils, Trivium Meulenbeld Zorg, Avedan en de gemeente Almelo. De ontmoetingsplek wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Almelo.

Meldpunt eenzaamheid

Inwoners die niet op de begraafplaats komen, maar wel behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen ook terecht bij het meldpunt Eenzaamheid. Het lokale

Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via 085 000 4520 of online via www.komerbijalmelo.nl. Het meldpunt is er niet alleen voor wie zich eenzaam voelt, maar tegelijk een laagdrempelig loket waar iedereen zijn of haar zorg over eenzame inwoners kan achterlaten. De mensen van het Meldpunt Eenzaamheid luisteren, kunnen adviseren en eventueel actie ondernemen.