Algemeen

Vijfenveertigste SWPBS gecertificeerde school van Nederland

Bassischool de Verrekijker is trots!

LOSSER - De Verrekijker is 1 augustus 2013 tot stand gekomen na een fusie van twee scholen, De Basis en De Marke, beide van Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). De eerste twee jaren nog verdeeld over twee locaties, waarna op 1 augustus 2015 werd verhuisd naar het mooie, nieuwe schoolgebouw aan de Jan Jansstraat. 

Dé kans om te starten met School Wide Positive Behavior Support, SWPBS. Ze zijn de eerste jaren begeleid door Monique Baard.
Met deze gedragsaanpak (SWPBS) krijgen schoolteams concrete tools in handen om samen te bouwen aan een duurzaam, positief schoolklimaat. Doel hiervan is om een veilige omgeving te creëren waarin sociaal gedrag van leerlingen toeneemt en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.
Hierdoor zijn ze één taal gaan spreken en dragen ze dit uit naar elkaar, de kinderen, ouders en andere partners, de noabers.
Op school noemen ze het PBS.
Op de Verrekijker vinden ze het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en dat kinderen opgroeien in een positief leer-, werk- en leefklimaat. Er wordt gehandeld vanuit vier waarden: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en zorgzaamheid. PBS is hun aanpak om dit te bereiken.    
Net als iedere andere schoolbrede aanpak vraagt het continue planning, afstemming, uitvoering en borging door het schoolteam. Eén taal spreken naar de kinderen en deze uitdragen naar buiten.
Tijdens een externe audit, een onderzoek door SWPBS netwerk Nederland, hebben ze laten zien dat ze ruimschoots voldoen aan de verwachtingen voor certificering. Tijdens het onderzoek is er gekeken in diverse groepen en zijn er gesprekken geweest met teamleden, kinderen en ouders.
De certificering is voor hen de kers op de taart. Zijn ze nu klaar? Nee, zeker niet. Ze gaan zich verder ontwikkelen, de kers blijven ze oppoetsen en ze gaan de taart verder versieren.
Op dinsdag 30 januari is het SWPBS bordje onthuld en is er samen een feestje gevierd met een schoolbeloning voor de kinderen. Want zonder hen was dit nooit gelukt!