Algemeen

Basisschooljeugd uit Reutum steekt handen uit de mouwen tijdens Boomfeestdag

REUTUM - Voor 24 leerlingen van de groepen 5 en 6 van de Mariaschool in Reutum was het afgelopen donderdag een reguliere schooldag. Toch raakten ze er geen schoolboek aan. Deze dag werd in Reutum namelijk Boomfeestdag gehouden. Daarom trok de schooljeugd er samen met boswachter Irene van der Linde op uit om bomen en struiken te planten in natuurgebied de Reutumerweuste. Twee leerlingen gaven samen met burgemeester Jon Hermans het startschot door het aanplanten van een eik. 

Recentelijk is er bij de Reutumerweuste nieuwe natuur ingericht. De beek is uit de verharding gehaald en is deels verlegd. Nieuw broekbos en houtwallen zijn of worden nog aangeplant. Een deel van de houtwallen aan de Weustendijk werden tijdens de Boomfeestdag door de kinderen van groep 5 en 6 van de Mariaschool aangelegd.

Wegwijs in eigen achtertuin

Nadat het startschot was gegeven gingen de kinderen aan de slag met het aanplanten van maar liefst 1300 nieuwe bomen en struiken om zo het typisch Twentse landschap te helpen versterken. “We hadden kaarten mee van het landschap rond de periode 1850-1900”, vertelt boswachter Irene van der Linde. “Zo konden de kinderen zien wat er is veranderd in al die jaren. Met name het verdwijnen van de houtwallen. En die zijn wel van belang voor de biodiversiteit van flora en fauna.”

Het viel haar op dat de leerlingen allemaal heel enthousiast meededen. “Sommigen komen regelmatig in de Reutumerweuste en kennen de omgeving hier goed”, vernam ze. “Andere kinderen kenden het gebied niet. Door er zelf actief bezig te zijn werden ze wegwijs gemaakt in hun eigen ‘achtertuin’. Hopelijk vanaf nu met een andere blik.”

Perfecte weersomstandigheden

Boomplantdagen worden jaarlijks gehouden in de periode van half november tot half maart. In Reutum was dat afgelopen donderdag. “De weersomstandigheden waren perfect”, blikt Van der Linde terug. “De natuur is nu nog in winterrust. Gezien de vorige jaren kan het weer zo omslaan en wordt het warm. Hoe eerder je dan aanplant hoe beter.”

In tweetalen trokken de leerlingen, gewapend met een schop, de houtwallen op. Samen plantten ze er zo’n acht soorten bomen en struiken, in totaal ongeveer 1300. “Denk bijvoorbeeld aan bomen zoals Elzen, Eiken en de Inlandse Vogelkers”, doceert de boswachter. “Struiken die we plantten zijn onder meer de Gelderse Roos en de Meidoorn.” De nieuwe flora kreeg een nieuwe plek over een afstand van zo’n 200 meter. “We zijn zeker tot 12.00 uur bezig geweest”, laat Van der Linde weten. Sommige kinderen markeerde de bomen of struiken die zij plantten om ze later aan opa en oma te laten zien. Hieruit blijkt wel hoe betrokken de jeugd is”, zegt ze enthousiast. “Het is ook heel mooi dat we bezig konden in een gebied in hun eigen dorp, dichtbij de school.”

Hazenskelet en reeënsporen

Naast bomen en struiken planten in de houtwallen, had de natuur deze donderdag nog meer in petto voor de basisschooljeugd. “De zintuigen van de leerlingen werden echt geprikkeld”, heeft Van der Linde gemerkt. “Zo vonden we een stuk skelet van een haas en sporen van reeën. Dat maakte de kinderen nieuwsgierig.” De boswachter legde de groep uit welke reeënsporen er waren en wat het dier er waarschijnlijk had gedaan. “Als een kind daar vragen over stelt, wil ik daar ook op inspringen en er de tijd voor nemen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om ze mee te nemen naar buiten. Dat maakt veel meer indruk dan alleen theorie”, is haar ervaring. “De beleving, die onthouden ze. Boomfeestdag in Reutum was een enorm geslaagde dag.”

Uw reactie