Algemeen

Aj plat könt proat’n, dan muj’t nig loat’n!

AGELO - Laura Lansink doet onderzoek naar de inzet van de Twentse taal op de basisschool. Dit is haar afstudeeropdracht voor de studie Creative Business (specialisatie educatie) aan Hogeschool Saxion. Tevens wil zij kant-en-klare lessen ontwikkelen die aansluiten bij de leerdoelen van SLO. Dit doet zij in samenwerking met het 1Twente Tweta-project, waarvan Adrie Hemmink één van de kartrekkers is. 

Natuurlijk moeten de ontwikkelde lessen worden uitgeprobeerd en daarom kwamen Adrie Hemmink en Niels Wesselink (redacteur van 1Twente) op vrijdag 28 juni een dialectles bekijken en filmen in groep 7/8 van basisschool ’n Baoken te Agelo. Dit was reeds hun tweede bezoek omdat een les over ‘de noaberschop’ enkele weken geleden al was getest in de praktijk.

De lesbrief ‘Noa reagn schient de zun’ werd behandeld, waarin onder andere verschillende weertypen, diersoorten en bouwstijlen voorkwamen. Ook werd geregeld om de mening van kinderen gevraagd. De stelling ‘het weerbericht moet in het Twents worden gepresenteerd’ kon met ‘eens’ of ‘oneens’ worden beantwoord. Middels een coöperatieve werkvorm werden de meningen uitgewisseld. De leerlingen mochten een kort weerbericht noteren en presenteren. Verschillende mooie Twentse weerberichten passeerden de revue. En voor degene die zich veiliger voelde om dit in het Nederlands te presenteren: dat mocht natuurlijk ook! De leerlingen gaven aan de les met plezier te hebben gevolgd en vonden het Twents praten met elkaar over de verschillende onderwerpen het leukst.

Een mooi initiatief om aandacht te vragen voor de Twentse taal en cultuur! Ook actueel nu op 30 mei in de gemeente Tubbergen het ‘Rode Stalen Ros’ (een rode elektrische bakfiets) in gebruik is genomen. Een rijdend taal- en cultuurinstituut waarmee Twentse taal- en cultuurambassadeurs goodwill kweken voor de Twentse taal en cultuur. De bakfiets staat nu gestald in de bibliotheek van Tubbergen maar kan van stal worden gehaald voor activiteiten in de verschillende dorpen rondom Tubbergen. Het is de bedoeling dat elke Twentse gemeente op den duur z’n eigen ambassadeur krijgt om activiteiten te ontplooien.