Zakelijk

Nieuwe voorzitter Hammer Ondernemers Collectief

DEN HAM - Jerry Blekkenhorst draagt de voorzittershamer over aan Johan Oordt. Het Hammer Ondernemers Collectief (HOC) is een stichting die financiële ondersteuning geeft aan de voetbalvereniging Den Ham en andere sportverenigingen en culturele instellingen. 

Het HOC is gestart in 1996. Het 25 jarig jubileum werd gevierd met een gezellige avond waar veel van de leden aanwezig waren. Oud voorzitter Jerry Blekkenhorst werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Op deze avond werd Johan Oordt gepresenteerd als de nieuwe voorzitter.

Het is mooi te constateren dat veel van de Hammer ondernemers hun betrokkenheid tonen aan de v.v. Den Ham en andere sportverenigingen en culturele instellingen. Het HOC heeft aandacht voor hoogtepunten van andere sportverenigingen en culturele verenigingen binnen het dorp Den Ham. 

De nieuwe voorzitter wil graag de huidige structuur voortzetten. Maar ook de onderlinge band van ondernemers in Den Ham versterken en zo nodig uitbreiden. Daarom zijn nieuwe leden natuurlijk van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: HOCbestuur@vvdenham.nl.