Zakelijk

Werving van donateurs om toekomst veilig te stellen

Jarige Historisch Kring Wederden zet in op kennis- en ontmoetingscentrum

WIERDEN – De Historische Kring Wederden bestaat aankomende vrijdag, 13 november, op de kop af 25 jaar. In al die jaren hebben enthousiaste vrijwilligers zich met volle overtuiging ingezet voor behoud van en aandacht voor de lokale geschiedenis. De stichting heeft haar bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen en mede dankzij de dynamische exposities een plek verworven in de Wierdense samenleving. Het onderkomen in de Van Buuren Stee is een sociale ontmoetingsplek geworden, waar behalve aandacht voor het verleden ook naar het heden en de toekomst wordt gekeken. We gingen in gesprek met de leden van het dagelijks bestuur, Ria Broeze (voorzitter), Frans Fruytier (penningmeester) en Leta Evers (secretaris). 

Geen festiviteiten
De zware coronamaatregelen die de overheid in het voorjaar en ook nu weer heeft ingesteld treffen ook de Historische Kring Wederden. De expositie- en ontmoetingsruimte in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat is net als in het voorjaar weer gesloten voor publiek. Een domper voor de vrijwilligers die zich op allerlei fronten inzetten voor deze organisatie, zeker tegen het licht van het jubileumjaar dat nu met stille trom voorbij gaat. “We kunnen helaas geen activiteiten organiseren, ook niet met het oog op het 25-jarig bestaan”, verzucht Evers.

“In eerste instantie wilden we een grote feestweek houden in Het Anker, maar de eerste lockdown maakte dat onmogelijk.” Vervolgens had het bestuur het plan opgevat om in ieder geval voor de vrijwilligers een filmavond te houden, maar ook dat werd hen door de hernieuwde coronamaatregelen van de overheid niet gegund. “Om al onze vrijwilligers toch een blijk van waardering te geven krijgen ze daarom nu een kaart van ons, met daarin een waardebon voor wat lekkers van één van de drie bakkers in Wierden. Het is nu even niet anders...”. Er volgt dit jaar nog een ludieke actie om in beeld te blijven. Dan wordt namelijk huis aan huis in de Wierden, Hoge Hexel en de buurtschappen een jubileumeditie van het magazine WederAardigheden verspreid.

De organisatie draait op vrijwillige inzet. “En die vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor ons, het is de kruk waarop wij als organisatie drijven”, benadrukt Broeze. “Al die uren die zij er in steken, dat is onbetaalbaar. Bovendien missen ook zij de sociale contacten in deze rare tijd. Daarom willen we ze met dit kleine gebaar, een taartje van de bakker, een hart onder de riem steken.” 

Historisch infocentrum
De Historische Kring Wederden heeft zich van begin af aan ingezet op het maatschappelijke en sociale vlak, met daaraan gelieerd de Wierdense geschiedenis. “We willen het liefst de Wierdenaren zelf bij onze activiteiten betrekken, daarom zijn we absoluut ook geen oudheidkamer waar je altijd maar dezelfde tentoonstelling ziet”, vertelt Broeze. Zij is van mening dat de Historische Kring geen statische expositieruimte heeft. “We hebben meerdere exposities per jaar, ook in samenwerking met kunstenares en eigenaar van het pand Ingrid Groenveld, waarbij de ruimte geheel opnieuw wordt ingericht. Bovendien pakken we ideeën op, die we aangedragen krijgen vanuit de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de expositie rondom carnavalsvereniging De Tolmennekes, de Zeskamp of het thema Brandweer dat voor het komende jaar op stapel staat.”

Los van de exposities wil de Historische Kring Wederden in de Van Buuren Stee vooral ook een ontmoetingsfunctie en kenniscentrum creëren. In de toekomstvisie wordt dat initiatief als kenniscentrum nogmaals onderstreept.  Evers: “Denk in dit geval ook aan lesbrieven die we beschikbaar stellen aan de basisscholen, maar ook de inzet – in samenspraak met het HCO en Twente Hoes – om het dialect weer te introduceren in de lessen.”

Penningmeester Fruijtier vervolgt het gesprek en spreekt namens zijn medebestuursleden als hij de Kring omschrijft als een 'historisch infocentrum'. “Voordat de coronamaatregelen werden ingevoerd zag je al steeds meer mensen gebruik maken van de mogelijkheden die wij bieden. We willen interesses verbreden met kennis uit het verleden en een blik in het heden en de toekomst. Dat kan dankzij een heel uitgebreid beeldarchief en de mogelijkheden om genealogie uit te pluizen. We hebben al heel veel informatie verkregen dankzij input van Wierdenaren en daar zijn we dankbaar voor. Daar blijven we ook altijd naar op zoek.”

Steun van donateurs
Om die maatschappelijke functie te kunnen blijven vervullen draait de stichting op subsidiegelden van de gemeente, maar wordt de kas ook gespekt dankzij fondsen en bijdragen van de provincie. Daarnaast zijn er zo'n dikke zeshonderd donateurs die jaarlijks een financieel steuntje in de rug geven aan de Historische Kring Wederden. “Dat we nu worden gehinderd door de coronamaatregelen is vervelend, maar we moeten alle ontwikkelingen een stap voor zijn, het glas is altijd half vol. En daar hebben we de steun van onze donateurs blijvend nodig”, meent Broeze.

Fruijtier vult aan: “We willen ons huidige, stabiele donateursbestand laten groeien met het oog op de toekomst. Daarom hebben we speciale actie in het leven geroepen, in het kader van het jubileum. Er bestaat dit jaar de mogelijkheid om gratis in het bezit te komen van het boek '200 Jaar samen Gemeente Wierden'. Dat kan als nieuwe donateurs van de Stichting Historische Kring Wederden zich voor vijf jaar inschrijven. De donateursbijdrage is 22,50 euro per jaar, het boek heeft een winkelwaarde van 19,95 euro. Als donateur krijg je bovendien drie keer per per jaar het magazine WederAardigheden en heeft men met twee personen gratis toegang tot onze lezingen (normaliter 3,50 euro entree), los van de vrije toegang tot de exposities in de Van Buuren Stee.”

Om je als donateur aan te melden, kun je het formulier gebruiken dat in deze Wiezer is opgenomen. Dit kan dan in de brievenbus aan de Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden worden gedeponeerd of per mail naar penningmeester@historischekringwierden.nl worden verzonden.