Zakelijk

‘Rijssen was hiermee z’n tijd ver vooruit’

Feestelijke bijeenkomt jubilerend REMO West-Twente

RIJSSEN - REMO West-Twente vierde afgelopen week haar 12,5-jarig jubileum in haar gebouw aan de Reggesingel. Het opleidingsinstituut voor techniek begon met twee opleidingen, 18 leerlingen in een lesruimte van 800 m2 en groeide in 12,5 jaar uit naar meerdere opleidingen, meer dan 250 studenten en een lesruimte van 3300 m2.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gebouw aan de Reggesingel wordt door directeuren en afgevaardigden van onder andere bedrijven, scholen en gemeente het jubileum én het succes van het opleidingsinstituut gevierd: een bijzonder concept dat in 12,5 jaar z’n bestaansrecht heeft bewezen.

Veertien jaar geleden deed het lokale bedrijfsleven de eerste zet: scholengemeenschap Reggesteyn, in 2005 ondergebracht in de spiksplinternieuwe school, kreeg de mogelijkheid om de afdeling techniek compleet nieuw in te richten. Het bedrijfsleven stelde het geld daarvoor beschikbaar. “Het was het moment dat we als bedrijven de handen ineen sloegen en samen om het onderwijs heen zijn gaan staan”, vertelt Mark Voortman, algemeen directeur van Voortman Steel Group en bestuursvoorzitter van REMO West-Twente, de aanwezigen vrijdagmiddag, tijdens zijn speech op de jubileumbijeenkomst.

Twee jaar later namen Gerrit Voortman van de Voortman Steel Group en Mandrie van de Berg van de Hawo het initiatief om de bestaande samenwerking tussen het bedrijfsleven en Reggesteyn een nieuwe impuls te geven. Mark Voortman: “Het was een periode van hoogconjunctuur. De bedrijven waren op zoek naar geschoold personeel. We realiseerden ons dat we alleen aan geschoold personeel konden komen door een intensieve samenwerking van bedrijven en scholen. Negentien bedrijven besloten unaniem aan het initiatief mee te werken. Dat was de start van REMO West-Twente.”

Op 20 maart 2007 werd de vereniging officieel opgericht, met als doel de BBL niveau 2 opleidingen constructie-bankwerken en verspaning te verzorgen. “Er was op dat moment nog niets, maar wel moest in september van dat jaar de eerste groep leerlingen starten.” Gerrit Schalk werd aangetrokken als directeur. Voortman vertelt hoe met vereende krachten het huidige gebouw werd ingericht, de machines werden gekocht en geplaatst en de lessen werden voorbereid: “Er is in korte tijd een fantastische klus geklaard.”

Vervolgens was er een onderwijspartner nodig. “Het leek ons logisch om ROC van Twente hier voor te benaderen. Maar niemand van het bestuur kende ROC van Twente destijds. We wisten alleen dat het een grote organisatie was.” Kortom, uitgesproken verwachtingen had het REMO-bestuur er niet van. Echter, de ontmoeting met ROC van Twente bleek een gouden greep. Of, zoals Voortman stelt: “Zonder de volledige medewerking van ROC van Twente was REMO niet geweest zoals het nu is.” Voortman dankt de gemeente Rijssen-Holten, de provincie, scholingsfondsen en andere opleidingsinstituten: “Elkaar versterken, dat is waar het om draait!”

Niet alleen het REMO-bestuur had z’n twijfels over een eventuele samenwerking, ook vanuit ROC van Twente vroeg men zich af waarvoor men richting Rijssen ging. Voorzitter van College van Bestuur ROC van Twente John van de Vegt: “We stapten in de auto met de vraag ‘Wat moeten we nu in Rijssen?’ en na afloop van het gesprek reden we dolenthousiast terug: een bedrijfsleven dat het mogelijk maakt dat je studenten beter en echt aantrekkelijk onderwijs kunt bieden. Rijssen was hiermee z’n tijd ver vooruit. REMO werd het Twents paradepaardje.”

REMO-directeur Gerrit Schalk overhandigde aan het eind van het officiële deel een cheque van 4.500,- euro aan Gerard Beltman van de stichtring Zwaluwstaarten, die techniek onder de aandacht brengt bij leerlingen van de basisschool.

Plannen heeft REMO West-Twente er voor de toekomst: uitbreiding van lesmogelijkheden middels een certificaatopleiding en daarnaast een nieuwe opleiding voor duurzaamheid en energietransitie. De plannen voor een complete nieuw- en verbouw van het huidige gebouw zijn in een vergevorderd stadium.