Zakelijk

Door: Jenny ter Maat

Eigenaren denken mee over de toekomst van het centrumdeel van de Enterstraat

RIJSSEN – Eigenaren van panden aan een deel van de Enterstraat en de kop van de Grotestraat zijn door de gemeente uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van dit deel van het centrum. “We gaan in overleg met de eigenaren kijken naar de mogelijkheden”, vertelt Anne van Lienden, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van de gemeente Rijssen-Holten.

Brief in de bus
Namens wethouder Erik Wessels kregen afgelopen week alle eigenaren een uitnodiging in de bus. De op te stellen gebiedsvisie Enterstraat beslaat het gebied van het winkelgedeelte tussen de Oranjestraat en Wierdensestraat en de kop van de Grotestraat tot en met café Spekhorst.
In september van dit jaar besloten burgemeester en wethouders om voor dit gebied, samen met de eigenaren van de panden, een gebiedsvisie te gaan opstellen. De gemeenteraad gaf deze maand groen licht en de gemeente wil op korte termijn beginnen met de voorbereidingen voor deze visie.
“Samen met alle betrokken partijen willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om, gericht op de toekomst, dit deel van het centrum van Rijssen een impuls te geven”, aldus de wethouder in de brief.

Wonen-Transformatie gebied
De Enterstraat is als ‘Wonen-Transformatie’ gebied aangemerkt in de structuurvisie 2025 voor het centrum van Rijssen. Er is een aantal panden aangewezen als aandachtslocatie en dan gaat het om locaties die niet passen bij de beoogde ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied. Denk daarbij aan leegstand, gedeeltelijke verrommeling, een functie die niet meer wenselijk is, een slechte beeldkwaliteit of soms een combinatie van factoren.

Plannen samen bekijken
In de afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere verkennende gesprekken gehad en zijn er voor een aantal locaties principeverzoeken ingediend voor herontwikkeling. “Plannen voor herontwikkeling op individueel perceelsniveau stranden soms omdat bijvoorbeeld de parkeerbehoefte niet opgelost kan worden. Wij denken door dergelijke herontwikkelingen integraal en samen te gaan bekijken, er voordeel te behalen valt in kwaliteit en ruimte. Buren kunnen en zullen elkaar nodig hebben om ontwikkelingen mogelijk te maken.”

Eigen toekomstplannen?
De gemeente wil met de eigenaren ook in gesprek met de eigen toekomstplannen. Willen ondernemers hun zaak al dan niet voortzetten? Denken mensen aan verhuizen? “We starten met het in gesprek komen met elkaar en van daaruit kijken we wat het toekomstperspectief is voor dit deel van het centrum. Dit deel van het centrum van Rijssen verdient aandacht.”

Het Rijssens DNA
Het is niet de bedoeling dat aan de aloude Rijssense plekken als De Hagen en de Oude Veemarkt iets verandert. Wat er met de meer historische panden aan de Enterstraat gebeurt, is nog niet bekend, maar in de structuurvisie voor het centrum geeft de gemeente aan dat het Rijssens DNA heel belangrijk is voor Rijssen.

De bedoeling is om medio 2021, in samenspraak met de eigenaren, een integrale gebiedsvisie voor te leggen aan de gemeenteraad.