Zakelijk

Aveleijn wint de landelijke Gehandicaptenzorgprijs 2021!

BORNE - In een deels live, deels online evenement werd gisteren de Gehandicaptenzorgprijs 2021 uitgereikt. De hoofdprijs, een cheque van 10.000 euro gaat naar... Aveleijn! De Gehandicaptenzorgprijs staat dit jaar in het teken van het thema Eenzaamheid en is voor de achtste keer uitgereikt. Bartimeus en Amerpoort waren de andere finalisten.

Project
In 2020 vond bij Aveleijn in Enschede, in samenwerking met de gemeente Enschede, Stichting Prokkel en belangenorganisatie LFB, het project ‘Iedereen doet mee’ plaats. In het project, dat inhoudelijk werd vormgegeven door een creatief consortium bestaand uit Theatergezelschap Gehring & Ketelaars, Concordia, Art Partner en Loadstar, trokken kunstenaars met en zonder beperking gedurende een langere periode met elkaar op. De kunstwerken die zij maakten werden tentoongesteld in de expositie ‘Wat je niet ziet bestaat wel’.

De expositie kon als duo (iemand met en iemand zonder beperking) worden bezocht. Dit project startte met een onderzoek, waaruit bleek dat mensen met een beperking wel oppervlakkige relaties hebben met mensen zonder beperking, maar dat er weinig langdurige relaties zijn (met uitzondering van familierelaties). Een echt, oprecht en intensief contact komt niet zomaar tot stand. Dat komt bijvoorbeeld door het ongemak dat er is in het ontmoeten van elkaar. Ook bestaan er - over en weer - allerlei vooroordelen. Daardoor is het moeilijker om contact te leggen, wat er bij mensen met een beperking toe kan leiden dat zij zich niet begrepen en gezien voelen en eenzaamheid ervaren.

Zorgvuldig gescreend
In dit project is geprobeerd dat te doorbreken door mensen samen te laten werken aan een gedeelde passie, in dit geval kunst. In duo's werkten mensen met en zonder een beperking samen aan ofwel het creëren van kunst ofwel het cureren en organiseren van een kunstexpositie. De duo's werden zorgvuldig gescreend en met een vragenlijst op gang geholpen. Uiteindelijk zijn er bijzondere connecties en vriendschappen ontstaan, omdat de duo's samenwerken met gedeeld(e) passie en talent. Het project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het landelijke programma IDOLS.


Waardering van de jury
Dit initiatief maakt indruk op de jury door de inspirerende visie van Aveleijn, waarin erkend wordt dat het ontwikkelen van een diepgaande relatie een ingewikkeld vraagstuk is dat inspanningen van iedereen vraagt. Aveleijn heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen.

Zoals uit het genoemde onderzoek is gebleven, kost het tijd om een oprecht, intensief contact tussen iemand met en iemand zonder een beperking te cultiveren. Het kost tijd om beide werelden aan elkaar te verbinden. Maar wanneer die verbinding tot stand komt, is de opbrengst groot. Voor kunstenaars met een beperking gaat dat bijvoorbeeld om voor jezelf leren opkomen, grenzen afbakenen, weten wie je bent en dat je ertoe doet. Bij kunstenaars zonder beperking kan dit eruitzien als: leren om ruimte te geven, kunst vanuit een nieuw perspectief, je over ongemakkelijkheden heen zetten en je kwetsbaar durven opstellen. Er is sprake van gelijkwaardigheid in de relaties die bij Aveleijn zijn ontstaan. Men heeft geleerd van elkaar: wie ben ik, wie ben jij en wat kunnen we samen.

Enorm te spreken
De jury is verder enorm te spreken over het feit dat het initiatief overdraagbaar is en dat het initiatief - naast het ontstaan van diepgaandere relaties – de kunstenaars stimuleert om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken.