Uitgaan & Cultuur

Doelstelling is bereikt

Stichting Ons Erfgoed is na 20 jaar nu zelf geschiedenis

DEN HAM / VROOMSHOOP / GEERDIJK - De Stichting Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomhoop wordt ontbonden en wordt nu zélf geschiedenis. De doelstelling is bereikt.

In mei 2001 nam Herman Dasselaar uit Geerdijk, stedenbouwkundige met interesse voor en kennis van cultuurhistorie het initiatief om de stichting Ons Erfgoed Den Ham-Vroomshoop op te richten. De stichting kwam er in mei 2002 en zette zich metterdaad in voor het behoud en renovatie van karakteristieke panden in het werkgebied van de voormalige gemeente Den Ham. Om dat te stimuleren werd elk jaar op Monumentendag, de tweede zaterdag in september, de Ons Erfgoedprijs uitgereikt. Dat was een door de Hammer kunstenaar Kees Huigen ontworpen glazen sculptuur met daarin verwerkt het winnende pand. Dat kon een woonhuis of boerderij zijn, maar ook een schuur, een station of een kerk.

Dit initiatief vond brede weerklank en in de loop van de jaren zijn vele nominaties de revue gepasseerd. Deskundige adviseurs beoordeelden de nominaties, die ter tafel kwamen bij het bestuur. De feestelijke uitreikingen van de Ons Erfgoedprijs werden steeds opgeluisterd door de muziekverenigingen Juliana uit Den Ham en De Harmonie Vroomshoop.

Helmer Koetje was de eerste voorzitter van de stichting Ons Erfgoed, Hans Nieboer was secretaris, Johan Koskamp penningmeester en de overige bestuursleden van het eerste uur waren Herman Dasselaar, Nico Flim, Eltjo Haselhoff, Herman Haverkort en Herman Roelofs. Latere voorzitters waren Eltjo Haselhoff en Marie-José Temmink. Henk Konijnenberg, Petra van der Kwast, Gerrit Slotman en secretaris Klaas Dragt kwamen het bestuur in de loop van de jaren versterken.

Het bestuur timmerde nadrukkelijk aan de weg en gaf in 2012 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een fraai geïllustreerde brochure uit. Daarin was een route opgenomen langs de genomineerde panden van de prijswinnaars. Dat was bijvoorbeeld de eerste prijswinnaar de familie Evers met het pand aan de Grotestraat in Den Ham, het Vierzonenhuis en het stationsgebouw in Vroomshoop, en meerdere karakteristieke kerken en boerderijen.

Ook werden foto’s van bekroonde panden opgenomen in de Canon van Den Ham-Vroomshoop, een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop.

Het bestuur van Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomshoop heeft onlangs vastgesteld dat de doelstelling van meer bewustwording onder de bevolking voor de meerwaarde van cultuur-historische waardevolle panden et cetera bereikt is. Daarnaast zijn veel van de voor een nominatie in aanmerking komende panden in de kernen Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop in de loop van de jaren reeds aangemeld en beoordeeld.

Het bestuur, dat tegenwoordig bestaat uit voorzitter Marie-José Temmink, secretaris Klaas Dragt, penningmeester Johan Koskamp en de bestuursleden Herman Haverkort, Petra van der Kwast, Hans Nieboer en Gerrit Slotman, heeft daarom besloten de stichting Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomshoop per 1 november 2021 te ontbinden. In de thuishaven Harwig in Den Ham werd daartoe onlangs besloten en werd samen getoost op een succesvolle periode.  

Overzicht

In de loop der jaren vielen onderstaande panden in de prijzen:

2002    Den Ham, Grotestraat 24, woonhuis familie Evers

2003    Den Ham, Geerdijk 19b, Hebron kerk

2004    Den Ham, Meersendijk 10a, boerderij  fam. Kok-Meiberg

2005    Geerdijk, Schoolstraat 80, rooms-katholieke kerk

2006    Vroomshoop, Vierzonenweg 1, Vierzonenhuis fam. Karsten

2007    Vroomshoop, Hoofdstraat 24, woonhuis fam. De Boer-Kok

2008    Den Ham, Grotestraat 52, woonhuis fam. Konijnenberg

2009    Vroomshoop, Stationslaan 16, stationsgebouw fam. Ezendam

2010    Vroomshoop, Tonnendijk 166, boerderij Ceres fam. Petter

2011    Den Ham, Hallerhoek 14, woonboerderij fam. Oude Veldhuis

2012    Vroomshoop, Hoofdstraat 33, woonhuis fam. Uitslag-Van Riggelen

2013    Den Ham, Ommerweg 36-38, woonhuis fam. Huisjes

2014    Vroomshoop, Oranjestraat 11, woonhuis fam. De Groot

2015    niet uitgereikt

2016    niet uitgereikt

2017    niet uitgereikt

2018    - Vroomshoop, Hoofdstraat 35, Kerkelijk Centrum Het Anker
            - Den Ham, Brink 17, herberg Swaen aan de Brink

2019    Den Ham, Leertendijk 1, woonboerderij fam. Lusseveld-Boll