Uitgaan & Cultuur

Rijssen – Holten realiseert doorlopende leerlijn PO en VO

RIJSSEN - In de subregio Rijssen – Holten van Sterk Techniek Onderwijs Twente vindt een mooi initiatief plaats: de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor Wetenschap en Technologie tussen PO en VO én uiteindelijk zelfs naar de BBL-opleiding. Een stevige samenwerking tussen STO Twente, TechYourFuture, St. Zwaluwstaarten en drie regionale VMBO’s.

Mark Voortman is CEO van de Rijssense Voortman Steel Group én bevlogen bestuurslid van St. Zwaluwstaarten: “Het primaire doel van Stichting Zwaluwstaarten is het promoten van techniek op basisscholen om zo de instroom en doorstroom in techniekonderwijs te verbeteren.”Drie bedrijfsverenigingen (Bouwmensen, REMO en OT&L) zijn verenigd op BBL-niveau in de bedrijfstakscholen in Rijssen - Holten. Mark: “Die bestaande infrastructuur heeft plaatsgenomen in het bestuur van St. Zwaluwstaarten. Deze bedrijven en bedrijfstakscholen vinden de doorgaande leerlijn heel belangrijk.”

Aan de slag!
De nieuwe leerlijn krijgt inmiddels concreet gestalte. Mark: “Met 20 basisscholen in de regio Rijssen-Holten zijn constructieve gesprekken gevoerd. Ook is specialist TechYourFuture ingeschakeld om de doorlopende leerlijn concreet op te zetten. Anika Embrechts helpt ons hier vakkundig mee. Anika: “Onze inbreng vanuit TechYourFuture is om techniek en het onderwijs met elkaar te verbinden zowel op didactisch alsook vakinhoudelijk vlak. We ontwikkelen materiaal en begeleiden de leerkrachten. Het is heel mooi om te zien hoe onderwijs en bedrijfsleven hierin samenwerken en bereid zijn wederzijds hun kennis te delen, maar bijvoorbeeld ook verbindingen met het PO, VO en ROC van Twente leggen. En wat ik ook mooi vind: het bedrijfsleven heeft dit heel erg via St. Zwaluwstaarten aangejaagd en eigenlijk investeren zij nu in het PO en VO, heel bijzonder!”

Praktische hulp vanuit CSG Reggesteyn
Maarten Scholten, projectcoördinator STO CSG Reggesteyn: “Reggesteyn heeft twee instructeurs aangenomen voor het Technolab. Dit is nog in ontwikkeling en start concreet in 2021. In de tussenliggende tijd stellen we met plezier deze instructeurs beschikbaar voor het meehelpen bij het ontwikkelen van deze doorlopende leerlijn. Als straks ons Technolab open is stellen we dat vervolgens ook enkele dagen per week open voor leerlingen van de deelnemende basisscholen. Dat past helemaal in het concept van de doorlopende leerlijn.” 

Link met Sterk Techniek Onderwijs Twente
Mark juicht de paraplufunctie van Sterk Techniek Onderwijs Twente van harte toe: “Een mooi concept dat de VMBO-scholen Twentebreed verenigt. De subregio Rijssen-Holten financiert een deel van de methodeontwikkeling voor de nieuwe doorlopende leerlijn. Het sterke van dit concept vind ik dat subregio’s op deze manier hun eigen doelstellingen kunnen realiseren.”

Straks breder beschikbaar
De doorlopende leerlijn wordt eerst toegepast op regionale PO-scholen in de subregio Rijssen – Holten. Anika: “De verwachting is het materiaal voor de doorlopende leerlijn in december voor de eerste scholen ontwikkeld te hebben. Alles wat we ontwikkelen voor deze doorlopende leerlijn is op basis van open source, dus ook voor andere scholen toegankelijk. Zo kunnen ook andere regio’s profiteren van het unieke concept dat door de samenwerking met St. Zwaluwstaarten in de subregio Rijssen-Holten is ontstaan.”