Uitgaan & Cultuur

‘Nieuwe fase’ museumbeleid
Gelukkig, het is weer ‘Museum Natura Docet’; ook nieuwe logo!

DENEKAMP - Het is weer ‘Museum Natura Docet’ ín plaats van ‘Natura Docet Wonderryck Twente-Belevingsmuseum-Landschapscentrum’. En dat zal veel mensen een plezier doen. Die in 2011 gelanceerde nieuwe naam heeft voor hen eigenlijk nooit de inhoud gekregen die het toen daarmee was toegedacht. Natura Docet bestaat 111 jaar en wordt door menigeen nog altijd geduid als het oudste natuurhistorisch museum van ons land. Een klein, uniek museum, maar een groot begrip in de museale wereld en die naam laat je toch niet zomaar verdwijnen, hetgeen leek te gebeuren doordat er, gemakkelijkheidshalve misschien, te vaak gesproken werd over ‘Wonderryck’ als men het had over Natura Docet als natuurhistorisch museum. Zelfs de Vriendenvereniging van het museum, ook al meer dan een eeuw oud, heeft als website www.wonderryck, terwijl het emailadres én de website van het museum respectievelijk met info@wonderryck en www.wonderryck worden aangegeven.

Dat stootte ondergetekende, jarenlang voorzitter geweest en nog erelid van deze eveneens al een eeuw lang bekend staande ‘Vereniging van Vrienden van Meester Bernink’s Museum Natura Docet’, in 2011 omgedoopt in ‘Vereniging van Vrienden van Natura Docet Wonderryck Twente’ erg tegen de borst, hetgeen hij ook kenbaar heeft gemaakt. Wat is er immers wezenlijk veranderd in dit laatste decennium? Hilde Stroot, sinds vorig jaar communicatiemedewerker van het museum: ‘De oorspronkelijke naam Natura Docet is voor velen herkenbaar en past nog altijd bij de organisatie….!’ En nu dan de beslissing om ‘meester’ Bernink’s levenswerk gewoon weer de naam terug te geven, waaronder het museum bekend werd, was, nog is en hopelijk nog heel lang zal blijven. Een zucht van verlichting, gelukkig, het is weer ‘Museum Natura Docet’ …… Ik wilde dit op persoonlijke titel hier even kwijt. Eens een keer een eigen mening, hetgeen niet gebruikelijk is in de DV-artikelen uit mijn computer. (PBJ) 

Volgend jaar precies een eeuw geleden werd op de huidige stek ‘Museum Natura Docet’ geopend. Het museum bestond toen al 11 jaar en was tot dan ondergebracht in de woning van de stichter ervan, ‘meester’ Bernard (Johannes Bernardus) Bernink, aan de Brinkstraat. In 2011 werd op grootste wijze het honderdjarig bestaan van dit unieke natuurhistorisch museum herdacht en gevierd o.m. met het verschijnen van het door Willem Groothuis geschreven boek  ‘Honderd Jaar Natura Docet’, waarin de hele honderdjarige historie nauwkeurig beschreven is. Maar ook werd toen het museum, grondig  gerenoveerd en uitgebreid museum officieel ‘heropend’ en dan onder de nieuwe naam ‘Natura Docet Wonderryck Twente- Belevingsmuseum-Landschapscentrum’. Een hele ‘mondvol’ met het doel in die naam ook een nieuwe functie van het museum te benoemen: ‘Belevingsmuseum /Landschapscentrum’. Voor veruit de meeste mensen bleef het echter ‘Natura Docet’. Hier geen nadere uitweiding over de vraag of het de jaren daarna ‘ooit’ duidelijk is geworden wat nou dat ‘Landschapscentrum’ inhield. Bovendien was in het gebouw tevens de locatie Denekamp van de VVV Ootmarsum-Dinkelland onder gebracht. Die is, zoals recentelijk in de DV vermeld, met ingang van dit jaar echter overgeheveld naar Boekhandel Brummelhuis. Een dan is er onder leiding van directeur Theo Meereboer en zijn medewerkers met name in de periode van de museumsluiting door de coronapandemie gewerkt aan een herindeling van het museum en is tevens de aanzet gegeven tot een museumbeleid ‘nieuwe fase’ met het accent op ’cultuur en historie’, aldus eerder aangehaalde Hilde Stroot. Ook is bij dat voor de komende jaren te voeren beleid  een daarbij passend logo gemaakt. gemaakt (zie foto). De eerste activiteiten na de heropenstelling van het door de pandemie gesloten museum worden de komende maand gepresenteerd, namelijk de exposities ‘Hoe alles begon’ (vanaf zaterdag 26 juni a.s.)  en  ‘Dinosaurus ?!  (vanaf 10 juli a.s.). 

Tekst: PBJ