Uitgaan & Cultuur

Lezing Anneke Coops
‘Over Twentse boerenerven en textielbaronnen’

OLDENZAAL -  Anneke Coops zal op dinsdag 15 november, ondersteund door veel beeldmateriaal, u een inkijkje geven in een deel van haar werkzaamheden bij Het Oversticht. Zij werkt inmiddels zestien jaar bij deze organisatie als landschapsarchitect en ervenconsulent.

Voor de pauze zal Anneke u meenemen in de cultuurhistorische ontwikkeling van (boeren)erven in Overijssel, met de nadruk op Twente. U krijgt een beeld van haar werk als ervenconsulent aan de hand van een paar voorbeelden van adviezen bij erftransformaties (bijvoorbeeld als de agrarische bestemming wordt gewijzigd in wonen of zorg). 

Na de pauze gaat zij in op de invloed van de Twentse textielfabrikanten op de ontwikkeling van het landschap, onder andere rond Oldenzaal en Enschede. De fabrikanten hebben een eeuw geleden een grote bijdrage geleverd aan de ontginning van de uitgestrekte heidevelden tot bos- en landbouwgronden en ze legden parken en tuinen aan rondom hun landhuizen buiten de steden. Deze geschiedenis is door Anneke en collega’s in het in 2013 verschenen boek ‘Heren op het land’ opgeschreven. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het Oversticht is een maatschappelijke organisatie die zich al meer dan 95 jaar richt op de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel (en ook een beetje daarbuiten). De speerpunten van de stichting zijn in die 95 jaar eigenlijk niet veranderd. De 50 medewerkers van Het Oversticht werken aan kwaliteit voor gebouwen en plekken in de leefomgeving, zetten cultuurhistorie in voor een inspirerende leefomgeving en zorgen voor een gezonde en energieke leefomgeving. Architecten, stedebouwers, landschapsarchitecten, cultuur- en architectuurhistorici en archeologen werken hier elke dag aan. Bijna alle gemeenten in de provincie vragen advies aan deze professionals en ook de provincie Overijssel maakt gebruik van de expertise. Daarnaast adviseren zij particulieren en bedrijven, vooral in Overijssel.  Cuso Oldenzaal kent geen leden, iedereen is welkom, en nodigt u uit voor de zeer interessante lezing van Anneke Coops op dinsdag 15 november om 14.00 uur in Hotel het Landhuis aan de Bentheimerstraat. De entree bedraagt 4 euro (consumpties zijn voor eigen rekening).