Uitgaan & Cultuur

Initiatief van Plaatselijk Belang De Pollen/West-Geesteren
leidt tot onthulling replica turfschuit

DE POLLEN-GEESTEREN / In het dorp De Pollen is afgelopen zaterdag een replica op ware grootte van een turfschuit onthuld. Het maken van de turfschuit was een initiatief van de vereniging Plaatselijk Belang De Pollen / West-Geesteren. Het eerste idee hiervoor ontstond al in 2010.

Enkele jaren later is gestart met de bouw door een aantal vrijwilligers onder de bezielende leiding van bouwmeester Egbert Slot. Nadat de boot gereed was, lag ze enkele jaren in een boerenschuur. Corona gooide namelijk roet in het eten. Bovendien was er nog geen plek beschikbaar waar de boot definitief kon liggen.

Informatiebord en turfschuit

De onthulling is de afsluiting van een lange periode. Dit memoreerde Janine Meijer, voorzitster van Plaatselijk Belang, in haar welkomstwoord. Hierin sprak ze tevens haar dank uit naar de vrijwilligers die dit uiteindelijk allemaal hebben gerealiseerd. Kernwethouder Koster, met De Pollen in zijn portefeuille, verrichtte de onthulling van het informatiebord en de doop van de turfschuit.

Historisch symbool

In zijn toespraak schetste Koster het beeld van de tijd waarin turfschuiten werden gebruikt. Het was een hard bestaan en zwaar werk voor de bewoners van De Pollen en omliggende dorpen om turf te steken en te vervoeren. De Bavesbeek en de Schipsloot waren belangrijk voor het vervoer per schip naar de afnemers. De turfschuit is zo een mooi symbool van de historie van De Pollen.