Uitgaan & Cultuur

Burgemeester opent tentoonstelling over de Geboorte van Nederland

OLDENZAAL - In de hal van het stadhuis kan je tot en met 9 oktober de tentoonstelling over de Geboorte van Nederland bekijken. Het komt voort uit het samenwerkingsverband 1572, aangevuld met lokale vondsten, objecten en heel veel interessante informatie. Oldenzaal was in die tijd een hele belangrijke stad in het Oosten van het land. De burgemeester heeft de tentoonstelling onlangs officieel geopend.

Het is een indrukwekkende tijd waar veel over te leren valt. Halverwege de zestiende eeuw kwam een deel van de bevolking in verzet tegen Filips II van Spanje, die toen over ons land heerste. Het grootste deel was protestant of gereformeerd. Oldenzaal niet, dat was katholiek. Dat is ook de reden waarom de Oldenzalers uit die tijd het niet zo’n ramp vonden om in Spaanse handen te zijn. De Spanjaarden waren ook katholiek, waardoor er hier geen religieuze opstand heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn we nog steeds een bourgondische, katholieke stad waar het grootste carnaval van boven de rivieren wordt gevierd.  Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ontwikkelde Nederland zich tot een onafhankelijke Republiek waarin vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid belangrijk waren. Op de tentoonstelling vind je hier veel informatie over. Zo werden in die tijd koloniën veroverd die pas in de twintigste eeuw afhankelijk werden. Ook wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de Opstand tegen de Spanjaarden. De inname van Den Briel door de watergeuzen gaf een nieuwe impuls aan de Opstand, waardoor steeds meer steden de kant van Willem van Oranje kozen. Je leest hier ook over zijn brieven die bewaard zijn gebleven.

Ook in die tijd waren er al verschillende stemmen, belangen en meningen van diverse mensen die voor verscheidenheid zorgden. Willem van Oranje roept de Nederlanders op om zich tegen Alva te verzetten. Onder militaire druk voelen steden zich gedwongen een kant te kiezen, waardoor de opstand uitloopt in een burgeroorlog. Oldenzaal heeft pas relatief laat met de oorlog te maken, maar wordt wel zeven keer belegerd. We waren een belangrijke stad in de regio: ‘Wie Oldenzaal heeft, heeft Twente’.

De vijf figuren die een belangrijke rol spelen in ‘Het Beleg van Oldenzaal’ worden op de tentoonstelling ook belicht. Dit zijn Maurits van Oranje (1567-1625), die stadhouder en legeraanvoerder was van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Philippus Rovenius (1573-1651) was een geestelijke uit die tijd. Het is mede aan hem te danken dat Oldenzaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog katholiek bleef. Jorien Wekkinck was een geboren en getogen Oldenzaler die onder de wapenen werd geroepen. Ambrosius Spinola (1569-1650) wordt door historici gezien als één van de beste legerleiders in Spaanse dienst. Hij wist Maurits keer op keer af te troeven. Tot slot komt Aaltje Peterinck aan bod. Zij leefde op een boerderij in het buitengebied. Haar man liet zich onder de wapens roepen, waardoor zij er als vrouw alleen voor stond. De tentoonstelling bevat een duidelijke tijdlijn waardoor deze periode erg overzichtelijk wordt. Leuk om gewoon eens binnen te lopen en een kijkje te nemen in de stadhuishal. Openingstijden: elke maandag 09.00 -20.00 uur, dinsdag t/m donderdag 09.00-17.00 uur, vrijdag 09.00 – 12.30 uur. 

Fotografie: Geert Cox

Uw reactie