Uitgaan & Cultuur

100 jaar ANWB Oriënteertafel in Ootmarsum
Het mooie panorama op de Kuiperberg is al een eeuw een toeristische attractie

OOTMARSUM - Het honderdjarig bestaan van de ANWB oriënteertafel wordt op zonag 10 juli a.s. gevierd, op de Kuiperberg in Ootmarsum. Dit heuglijke feit moet natuurlijk samen worden gevierd met de bewoners van Ootmarsum en Noordoost-Twente. Van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom om te komen genieten van de muziek, boerendansers en de versnaperingen uit eigen streek. Op de parkeerplaats bij de watertoren aan de Almeloseweg wordt een kleinschalige streekmarkt ingericht. Deelnemende ondernemers zijn: Bakkerij Rien Schulten, Twents Broodhoes Ootmarsum, Othmar Bierbrouwerij, IJsboerderij de Bölte en Boergondisch/Erve Elferman.

Tegen betaling van 100 cent kunnen hier verschillende lekkernijen geproefd worden. De briefjes met een waarde van 100 cent kunnen terplekke worden aangekocht. Het Stroat Ensemble en ook de Ootmarsumse Boerendansers treden op gedurende de middag.

De organisatie verzoekt eenieder om zoveel mogelijk op de fiets of wandelend naar de Kuiperberg te komen. Voor diegene die toch met de auto komen wordt geadviseerd te parkeren op de Stadsweide, aan de Oldenzaalsestraat. Een shuttlebus van Nostalgisch Rijden brengt (en haalt) de bezoekers naar en van de Kuiperberg. 

Jubileumboekje

Er wordt een speciaal jubileumboekje uitgegeven waarin de geschiedenis wordt verteld en waarin ook een wandelroute vanuit het centrum naar de Kuiperberg te vinden is. Dit jubileumboekje is vanaf woensdag 6 juli gratis verkrijgbaar bij de VVV Ootmarsum.

Genodigden

Eerder op de middag verzamelen genodigden zich op het Kerkplein in Ootmarsum en om 13.00 uur wandelen zij, onder muzikale begeleiding van Harmonie Caecilia, naar de Kuiperberg. Net zoals 100 jaar geleden loopt de Harmonie voorop en wijst de volgers zo de juiste weg naar de oriënteertafel. Hier zal een ontvangst-programma plaatsvinden.

Sprekers zijn onder andere:

-mw. Jos Bosch, voorzitter VVV Ootmarsum-Dinkelland;
-wethouder Benno Brand,  Recreatie & Toerisme gemeente Dinkelland;
-dhr. Rob Meijer, oud bestuurslid VVV Ootmarsum;
-mw. Marion Kaper, directeur ANWB Reizen.

Historie ANWB Oriënteertafel Ootmarsum

De oriënteertafel op de Kuiperberg

Het is honderd jaar geleden dat het initiatief genomen werd tot de plaatsing van een richtingtafel (op 71 meter boven NAP), op de Kuiperberg. Tijdens de Bondsdagen van de ANWB in 1922, die in Ootmarsum plaatsvonden, werd besloten een oriëntatietafel te plaatsen. Inmiddels is deze plek een unicum gebleken en heeft het hele gebied qua toerisme en natuur een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Vele duizenden bezoekers hebben hier alweer honderd jaar genoten van het geweldige uitzicht.

In de jaren twintig en dertig zijn in opdracht van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB) en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (KNTB) verschillende oriënteertafels geplaatst op uitzichtspunten langs de routes Amsterdam - Arnhem en Amsterdam - Maastricht. Dit exemplaar is een vroeg voorbeeld van een dergelijke oriënteertafel.

De oriënteertafel is van cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: daarom werd de oriënteertafel in 1999 als rijksmonument ingeschreven in het Monumentenregister:

-als uiting van het functioneren van ANWB en KNTB in het kader van het opkomende toerisme in Nederland in het algemeen en Twente in het bijzonder;
-vanwege de zeldzaamheid;
-vanwege de ligging op de Kuiperberg in directe omgeving van de watertoren en de Israëlitische begraafplaats;
-vanwege de gaafheid.

Dankzij bemiddeling van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer (VVV) kon een stukje grond achter de Joodse begraafplaats worden overgedragen aan de ANWB. De nieuwe tafel werd in juni 1926 ingewijd door Edo Bergsma*, voorzitter van de ANWB en burgemeester van Enschede, in aanwezigheid van honderd genodigden, onder wie prins Hendrik als voorzitter van het Rode Kruis. Edo Johannes Bergsma (burgemeester van Enschede (1896-1932) was een van de eerste leden en 53 jaar lang voorzitter van de ANWB (1884-1937).

De oriënteertafel bestaat uit een hardstenen vierkante plaat, met gravures in basreliëf van silhouetten en gegevens van gebouwen die aan de horizon zichtbaar zijn. De vierkante plaat bevindt zich op een hardstenen sokkel met inscriptie "herinnering bondsfeesten in Twenthe 22-23 juli 1922". De oriënteertafel bevindt zich op een vierkanten bakstenen basement met betonnen afdekrand en tegels van grindbeton. In de zijkanten is "ANWB" uitgemetseld.