Sport & Vrijetijd

Zomerse ontmoetings- en beweegmomenten

Stichting De Welle organiseert van 27 juli tot en met 31 augustus extra ontmoetings- en beweegmomenten in Wierden.

 

Ontmoeting in 't Oosterhoes

Om de mogelijkheid te hebben elkaar fysiek te ontmoeten, blijft 't Oosterhoes in Wierden de hele zomerperiode geopend. Begin week 31 wordt 't Oosterhoes anders ingericht waardoor er zestien zitplekken gecreëerd worden. Marijke Grutterink: “Door efficiënt met de ruimte om te gaan, zullen er vier hoeken gecreëerd worden. Elke hoek biedt plaats voor vier personen. Door de extra zitplaatsen is vooraf reserveren verleden tijd. Bij de ingang staat een bord waarop men kan zien of en waar er nog plek is. We hopen met dit systeem het inloopkarakter van 't Oosterhoes terug te krijgen.”

De koffiemomenten zijn elke dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur en donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Ze zijn bedoeld voor alle thuiswonende ouderen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten. Je kunt samen, maar ook alleen komen. Iedereen is welkom! Je kunt gewoon binnenlopen maar als alle zitplaatsen bezet zijn, moet je even wachten totdat er weer plek is.

 

Bewegen achter 't Wedervoort

Ook wordt er gehoor gegeven aan de beweegbehoefte die de afgelopen weken steeds vaker bij De Welle gesignaleerd werd. Kitty van der Steege: “Door de coronamaatregelen en de zomerstops zijn er op dit moment weinig beweegactiviteiten waar men zich bij aan kan sluiten. Om de zomerperiode te overbruggen bieden we daarom extra beweegactiviteiten aan”.

De beweegmomenten zijn laagdrempelig; iedereen die zelfstandig (eventueel met behulp van rollator of stok) kan bewegen, is welkom! De training is gericht op behoud en/of opbouw van conditie en spierkracht. Per dagdeel worden er twee trainingen aangeboden van 45 minuten, op dinsdag starten de trainingen om 14.00 uur en 15.00 uur en op donderdag om 10.00 uur en 11.00 uur. Per training kunnen er maximaal tien mensen deelnemen. Aanmelden is daarom verplicht en kan telefonisch door te bellen naar De Welle.

 

Meer informatie

Meer informatie kan opgevraagd worden bij De Welle, telefoonnummer 0546 – 57 16 93. Contactpersoon voor de koffie-inloop is Marijke Grutterink en voor de beweegactiviteiten Kitty van der Steege. Tijdens de zomermaanden worden er tevens een aantal extra zomeractiviteiten georganiseerd voor jong en oud! Houd hiervoor de website en deze krant in de gaten.