Sport & Vrijetijd

Wierdense Volleybal Club wil jubileum als coronarestricties het toe laten goed vieren

WIERDEN – De Wierdense Volleybal Club, kortweg WVC, bestaat precies zestig jaar. Op 1 juni 1960 werden de handtekeningen op de akte van de vereniging gezet en daarmee was Wierden een sportclub rijker. In die tijd gaf zo'n twintigtal leden zich op voor deze – toen – relatief nieuwe sport en werd het eerste bestuur gevormd door mej. B. Schipper en de heren B. Harstra en G.C. Hofman. Die start toen, heeft geleid tot een gezonde vereniging anno 2020 en dat mag gevierd worden. Zodra de restricties rondom corona wat versoepeld zijn, grijpt de club de kans om het jubileumjaar zo feestelijk mogelijk in te luiden.

Sinds de jaren zestig is WVC Volley gestaag gegroeid. In 1985 werd het 25-jarig jubileum gevierd en op dat moment telde de club al zo'n tweehonderd leden, verdeeld over 24 teams. Nu, zestig jaar na de oprichting, is de vereniging groter dan ooit. “Het ledenaantal is de laatste tien jaar flink gegroeid, naar meer dan 320 leden op dit moment”, laat WVC-bestuurslid Peter Raben weten. “Komend seizoen zijn zes damesteams, drie herenteams, zes dames recreantenteams en negen jeugdteams actief in de competitie, ook dit seizoen weer onder de naam Weghorst Makelaardij WVC Volley. Bovendien hebben we ook nog een heel gezellige heren recreantengroep en doen ruim veertig kinderen mee aan de CMV (Cool Moves Volley) jeugdcompetitie. Deze is speciaal voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Daarnaast kunnen ook de allerjongsten lekker bewegen, balanceren, rennen, springen, gooien, vangen én al een klein beetje kennis maken met volleybal en met de vereniging in de Volleybal Speeltuin.”

De groei van de club komt niet alleen voort uit de aanwas van jeugdleden. Ook bij de senioren, zowel bij de reguliere competitie als bij de recreanten competitie, is er sprake van een behoorlijke groei. “De gezelligheid en de saamhorigheid binnen de club zijn de belangrijkste redenen hiervan”, meent Raben. “Daarnaast kunnen we als vereniging nog steeds genoeg vrijwilligers actief krijgen om bij activiteiten structureel of eenmalig de handen uit de mouwen te steken.”

Het bestuur heeft samen met de activiteitencommissie een planning gemaakt om gedurende het komende seizoen een aantal jubileum activiteiten te organiseren voor alle leden. “Helaas heeft het corona-virus ervoor gezorgd dat de eerst geplande activiteiten nog geen doorgang konden vinden. Het uitreiken van nieuwe kleding en het maken van een foto-shoot zijn nu gepland ná de zomervakantie. Ook het jaarlijks Mixtoernooi, de Algemene Leden Vergadering en het beachvolleybaltoernooi op recreatiepark het Lageveld vinden deze maand geen doorgang vanwege de beperkingen door het heersende virus. Hiervoor wordt nog een alternatief gezocht.” Het jubileumjaar wordt in april 2021 – indien het dan mogelijk is – in ieder geval afgesloten met een Super Saturday volleybaldag in sporthal 'n Dikken te Wierden met aansluitend een gezellige feestavond voor de leden.

Waar de club over tien jaar staat, zal de toekomst uitwijzen. “De groei van het aantal leden zorgt ervoor dat we als bestuur al een ledenstop in overweging moet nemen”, duidt Raben. Dat heeft ook met de beperkte capaciteit van de zalen te maken. “Het is al jaren niet mogelijk om alle teams in de gemeente Wierden te laten trainen. Daarom moet er uitgeweken worden naar sportzalen in de omliggende gemeenten. Met name voor jeugdleden is dit geen wenselijke situatie. Uitbreiding naar een nieuw te bouwen sportzaal zal extra ruimte geven. De verwachting is echter dat dit nog op zich laat wachten. Ook collega-binnensportverenigingen willen dan van de geplande uitbreiding gebruik maken. WVC Volley verwacht daarom dat een (grotere) sporthal voor de verenigingen in Wierden bittere noodzaak zal zijn.”

Een nieuwe sporthal of -zaal is gepland op de Esrand, in combinatie met een nieuwe middelbare school voor De Passie. De bouw van de school en het sportcomplex (onder meer ook ter vervanging van het gymlokaal aan de Wilhelminastraat) laat al enige jaren op zich wachten en afgelopen week werd de noodzakelijke financiering daarvoor (ruim dertien miljoen euro) wederom uitgesteld naar het najaar, tijdens de behandeling van de gemeentebegroting.