Sport & Vrijetijd

Volleybal Vereniging De Esch 40 jaar

OLDENZAAL - Na afloop van de wintercompetitie van de Oldenzaalse Vrijetijds Volleybal, en voor het zomerreces organiseert de Volleybal Vereniging De Esch jaarlijks haar mix-toernooi voor alle leden dat op 27 juni jl. werd gehouden in sporthal De Kolk te Oldenzaal. Dit jaar was echter een bijzonder jaar voor De Esch. De vereniging bestaat deze zomer op de kop af 40 jaar. Reden voor voorzitster Karlijn Kwakman om voor aanvang van de wedstrijden in sportcafé De Kolk, dit unieke jubileum onder de aandacht te brengen.

In 1982 plaatste een aantal Essen-bewoners een advertentie in het toenmalige wijkblad Inter-Essen of er gegadigden waren die een volleybalclubje wilden beginnen. Mient Faber werd de eerste trainer van twee damesteams en was tegelijk de eerste voorzitter. De vereniging was een feit en groeide in de loop der jaren uit tot vier dames- en vier herenteams. Momenteel zijn zes teams actief in de Wintercompetitie. Na deze korte historie zette de voorzitster drie leden in het zonnetje. Gijs Reijns werd gememoreerd voor zijn 25-jarig lidmaatschap en de dames Elly Zeijen en Carla Westhoff waren leden van het eerste uur en daarom 40 jaar lid. Alle drie jubilarissen ontvingen onder applaus van de leden een onderscheiding en een bos bloemen.Daarna kon het mix-toernooi van start gaan. Na afloop van het geslaagde toernooi werd in sportcafé De Kolk nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.