Sport & Vrijetijd

Van 10 tot en met 13 augustus a.s.
Euregio Fiets-4-Daagse gaat door, maar wel met
aangepaste organisatie!

DENEKAMP - De populaire jaarlijkse Euregio Fiets-4-Daagse die dit jaar van 10 tot en met 13 augustus a.s. op het programma staat, gaat door, maar wel met een aangepaste organisatie. Organisatie-voorzitter Roy Fox: “Terwijl meerdaagse evenementen niet mogen worden georganiseerd, geldt daarop voor fiets- en wandelvierdaagsen een uitzondering. De veiligheidsregio vindt dat dit soort evenementen vallen onder de categorie ‘doorstroomlocaties’.” Vreugde in het kamp van de organiserende RTC Twente en haar grote vrijwilligersbrigade voor wie dit de 45e editie van dit grote vierdaagse fietsevenement vanuit Denekamp wordt. Na de deceptie vorig jaar toen het evenement in verband met de coronapandemie moest worden afgelast nu dan ondanks de nog altijd heersende pandemie toch vier dagen fietsen door de fraaie omgeving van noordoost Twente. Maar, zoals reeds aangegeven, de organisatie moet worden aangepast aan coronaregels die de Rijksoverheid op dit moment en dan tot 13 augustus a.s. gehandhaafd wil zien. 

Voor duidelijkheid hier puntsgewijs de opzet van de aangepaste  organisatie:

1. De eerste afwijking is het besluit om de EF4D ditmaal niet grensoverschrijdend te laten gaan, maar er blijft nog genoeg te zien en  te beleven in het eigen noordoost-Twentse.

2. Het streven om de deelnemers zoveel mogelijk te spreiden om groepsvorming tegen te gaan, dus de 1.50 meter bij start-finish en controleposten in stand houden. 

3. Weekkaart-houders starten iedere dag in 4 tijdvakken 

   a. Deelnemers die alle vier dagen meefietsen krijgen een weekkaart en die moet besteld worden via www.e4d.nu. Deze weekkaarten kunnen reeds maandag 9 augustus tussen 14.00 uur en 17.00 uur worden afgehaald bij de tent die staat bij start- en finishplaats ’t Wubbenhof. Maar men kan ze daar ook dinsdagmorgen bij de start van de eerste dagroute afhalen. 

   b. De weekkaarthouders starten in vier tijdvakken: 08.00-09.00 uur, 09.00-10.00 uur, 10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 uur. Per tijdvak kunnen 200 deelnemers starten, zodat er voor elk tijdvak ook maar 200 kaarten beschikbaar zijn. N.B. De kaarten voor tijdvak 10.00-11.00 uur zijn reeds uitverkocht.

4. Eén, twee of drie dagen meefietsen kan natuurlijk ook. Voor belangstellenden daarvoor is bij de start een aparte inschrijftafel . Gevraagd wordt om niet massaal van start te gaan en daarom zijn bijvoorbeeld de controleposten ook langer geopend. 

5. Randprogramma minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Daarin zit wel een bezoek aan Natura Docet, waar momenteel een unieke Dino-tentoonstelling wordt georganiseerd. In de volgende DV-editie meer over het randprogramma. 

6. Dit jaar is er géén prijsuitreiking op de slotdag, maar wel is er alle dagen de mogelijkheid tot een ‘nazit’ op het terras, opgevrolijkt door live-music.

 

Tekst/foto: PBJ