Sport & Vrijetijd

Slotviering Jongerenkoor in Weerselo

WEERSELO - Met een mooie en sfeervolle eucharistieviering op zaterdag 30 april jl. waarin pastor Reerink voorging, heeft het Jongerenkoor van de geloofsgemeenschap H. Remigius, voor het laatst de muzikale ondersteuning verzorgd in de viering. Het ontbreken van nieuwe leden heeft het koor doen besluiten om het koor op te heffen. In het begin  van de viering gaf pastor Reerink aan dat hij het mooi vond dat er zoveel mensen in de kerk aanwezig waren, maar dat de reden van deze viering minder prettig was, namelijk het feit dat dit het laatste optreden van het Jongerenkoor is. 

“Afscheid nemen doet altijd pijn en is niet altijd even makkelijk maar soms moet je de feiten onder de ogen durven te zien. Jarenlang hebben jullie met veel plezier gezongen en zoals opgemerkt, is het jongerenkoor een koor met een eigen geluid.”

Ingrid las namens het koor een gedicht voor en er werd een kaars aangestoken voor Olivier, zoontje van een van de koorleden.

In een jongerenviering is het de tekstgroep die naar aanleiding van de lezingen  bijpassende gebeden en liederen zoekt, zodat het een mooi geheel vormt.

Op het eind van de viering had Ilse als koorlid een woordje voor het  koor, hierbij dankte zij iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat ze in al die jaren de ruimte hadden om de repeteren en te zingen.

“Vele koorleden zijn eerst begonnen bij het jeugdkoor om vervolgens over te stappen naar het jongerenkoor. Op deze manier zijn sommigen al 30 jaar aan het zingen. De kracht om te zingen hield ons jong, daar zijn we best trots op. De beslissing vorig najaar om te stoppen was echt een moeilijke en zware beslissing voor ons maar ook voor onze trouwe kerkgangers.”

Ilse zette ook Paul nog extra in het zonnetje, omdat hij elke woensdagavond weer aanwezig moest zijn om de groep te gaan dirigeren.

“Paul heeft verschillende dames zien opgroeien vanaf 8 jaar naar de leeftijd die ze nu hebben.” Paul werd hier hartelijk voor bedankt en kreeg namens de groep een cadeau overhandigd  wat een blijvende herinnering is aan zijn koorleden. 

Hierna namen Frans Stevelink en Gerard Weiden namens de geloofsgemeenschap het woord. Frans ging in zijn woordje in op het ontstaan en de ontwikkeling van het koor. “Het jongerenkoor is in 1970 door de toenmalige kapelaan Fons Braam opgericht. Dit koor zou dan specifiek de jongerenvieringen gaan verzorgen in een tijd, dat de vernieuwing in de liturgie zich ontwikkelde  en de zogenaamde “beat-missen” in opgang kwamen.

Dit soort vieringen sloeg in Weerselo ook aan en er vormde zich al snel een groep van 30 personen. De muzikale begeleiding was eerst alleen een orgel, later uitgebreid met wisselende  instrumenten zoals o.a. trompet, gitaar, klarinet, dwarsfluit of slagwerk. Binnen het koor werd een bestuur gevormd en een tekstgroep die verantwoordelijk was voor de vormgeving en inhoud van de vieringen. Jarenlang was dirigente Marian Wesselink stimulator van het koor. Later werd deze taak met veel gedrevenheid voortgezet door Paul Kamphuis. In het begin werden alleen de weekendvieringen verzorgd, maar hier kwamen later ook de huwelijksvieringen, avondwakes en vieringen in verzorgingshuizen en verpleegtehuizen bij. Door het ontbreken van nieuwe leden is vorig jaar door het koor besloten om te stoppen, dit besluit respecteren we , maar als geloofsgemeenschap vinden we het wel jammer.”

Als blijk van waardering kreeg elk koorlid een aandenken namens de geloofsgemeenschap: een G sleutel in glas en lood. Paul kreeg daarnaast als waardering nog een extra beeldje in de vorm van een dirigent.

Na de viering was voor iedereen de gelegenheid om onder het genot van een kop koffie en een plak cake, gezellig na te praten over de viering en de afgelopen jaren.

Uw reactie