Sport & Vrijetijd

FC Berghuizen bloeit dankzij haar vrijwilligers

OLDENZAAL - FC Berghuizen is een unieke club binnen Oldenzaal. De saamhorigheid tussen de leden en de betrokkenheid met de vereniging is groot, er zit nog groei in het ledental, èn… er is veel aandacht voor vrouwenvoetbal!

We spreken twee vrijwilligers van de club die van nabij zien hoe een vereniging gedragen wordt door vele schouders: Marron Oude Lutttikhuis (16) en Cees Schurink (31). Het is geen toeval dat ze zich aangetrokken voelen door het werken voor een sportclub. Cees is docent lichamelijke opvoeding en Marron volgt de opleiding Sport en Beweging. Naast hun inbreng als vrijwilligers zijn ze fanatiek voetballers. Cees speelt in het eerste herenteam en Marron in het eerste team meisjes tot 17 jaar. Cees is binnen FC Berghuizen vrijwilliger binnen de afdeling voetbalzaken en dat behelst de techniek en jongeren. De Edwin van der Sar van Berghuizen? Cees: “Nou ja, een beetje misschien.” Cees is ook als leider en trainer actief met de Groenlinkjes groep, Cees: “Dat is onze jeugd van vijf tot acht jaar, onze kweekvijver zeg maar!” Marron combineert haar werk bij FC Berghuizen met een stage. Ze traint de meidenteams tot tien en elf jaar. Daarnaast organiseert ze veel toernooitjes en andere activiteiten. Marron: “Het is belangrijk dat je als club die jongeren veel plezier te bieden hebt. De lol in de sport is een belangrijke basis.” Cees: “We hebben zo’n tien stagiairs actief in de club. Veel studenten van Sport en Bewegen, maar ook maatschappelijke stages van het Carmel-college.”

Corona

Met corona kunnen Marron en Cees nog redelijk uit de voeten met hun pupillen, elke zaterdag is er wat voor ze te doen. Maar natuurlijk ligt een groot deel van het voetbal in de vereniging plat. Cees: “Toch weten we van de nood een deugd te maken. Zo hebben we een vaantjestocht door de wijk gehouden en een loterij georganiseerd. En we hadden een heel succesvolle online bingo eind vorig jaar!”

Dankbaar werk

Wat krijg voor je vrijwilligerschap terug? Marron: “Een grote beloning is de blije gezichten van die meiden. En het is mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Het is altijd gezellig hier te komen.” Cees kan dat onderschrijven: “Veel gezelligheid, betrokkenheid en je doet het met zijn allen! Ik ben trots op de groei van de Groenlinkjes groep, we zijn met 5 spelertjes begonnen en dat zijn er nu 27. Ik ben al lang lid en heb veel aan de club te danken. Het geeft dan een top gevoel iets voor je club terug te kunnen doen. En via FC Berghuizen ook voor mensen buiten de club. Denk aan Walking Football, een initiatief van Impuls. Die maken gebruik van onze accommodatie.”

Wat leer je van vrijwilligerswerk?

Marron: “Zelfvertrouwen! Toen ik begon met training geven was dat best spannend, ik ken mezelf nu beter, sta stevig in mijn schoenen en weet een training goed op te bouwen.” Cees: “Je leert ook samenwerken en te kijken naar verschillende verwachtingen en belangen binnen een club. Denk aan prestatieteams versus recreatieteams. Daar moet je als club goed op in spelen. Ik heb geleerd om daar een goede balans te creëren en de club voor iedereen te laten zijn.”

Vrijwilligers welkom

Zijn er genoeg vrijwilligers? Cees: “We hebben er veel, hoor! Ik zou niet eens een aantal kunnen noemen, maar toch: vrijwilligers zijn altijd welkom. Het leuke van onze club is dat voor elk talent wel een functie te vinden is: de accommodatie, materialen, techniek, de bar, noem maar op. Voor iemand die wil hebben wij altijd een passende plek.”

Vrouwenvoetbal

FC Berghuizen profileert zich met het vrouwenvoetbal in de regio en dat spreekt Marron erg aan. Marron: “FC Berghuizen dames 1 is leidend in de regio. We hebben een grote aantrekkende werking en zien echt niet alleen meiden uit Zuid Berghuizen op het veld. De jonge aanwas van de club bestaat zelfs uit meer meisjes dan jongens.” Zie je voor jezelf een voetbalcarrière? Marron moet lachen: “Nou ik wil in het vrouwenvoetbal graag hogerop komen!”