Sport & Vrijetijd

De KPJ Beuningen: ‘Ook na een halve eeuw nog altijd een echte vriendenclub van en voor jonge mensen’

BEUNINGEN - De KPJ Beuningen gaat zaterdag 18 juni a.s. haar 50e verjaardag vieren. Het jubileumfeest wordt daar georganiseerd, waar vereniging haar vele activiteiten organiseerde en nog organiseert, namelijk het plaatselijke sportveld, de ‘Damhuis-arena’. Dat organiseren van sportieve, culturele, recreatieve en creatieve activiteiten is immers één van de doelstellingen van deze jongerenvereniging geworden na haar oprichting in 1972.

KPJ Beuningen al 50 jaar voor sportieve, culturele en creatieve ontspanning voor jongeren.

De vraag is natuurlijk in hoeverre is de huidige generatie jongeren nog geïnteresseerd in die op grond van de Katholieke Plattelands Jongeren -doelstellingen georganiseerde activiteiten? Cis Zanderink, voorzitter van de jubilerende Beuningse KPJ is daar nog helemaal van overtuigd. Door de vele jaren heen zijn er uiteraard andere activiteiten ontstaan, maar de essentie er van  is gebleven : “Ik denk dat de KPJ tegenwoordig nog altijd haar aloude kernwaarden heeft. De omschrijving ‘een echte vriendenclub van en voor jonge mensen’ spreekt me nog steeds het meest aan. Zo voelt het ook nog altijd. Ook al ben je door studie of werk elders enigszins het contact met je vrienden van bijvoorbeeld de basisschool in je dorp verloren, binnen de KPJ voelt het als een weer thuiskomen, alsof je nooit bent weggeweest. Ook zoeken KPJ-ers elkaar al snel op bij feestjes of uitgaan elders……”  De KPJ Beuningen blijk overigens altijd een zeer actieve jongerenvereniging geweest te zijn, waardoor sowieso een sterke onderlinge band ontstond en die is er nog altijd.

Duidelijk veranderde activiteiten door jaren heen

Uit die omschrijving blijkt wel, dat de KPJ in de loop van de vele decennia als organisatie wel degelijk met haar tijd is meegegaan. Want wat was de oorspronkelijke opzet, hoe is het begonnen? In de Wikipedia (de internetencyclopedie) daarover: ‘De KPJ is een katholieke organisatie voor jongeren, veelal in kleinere woonplaatsen in ons land.. Veel woonplaatsen in voornamelijk Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel hebben een eigen afdeling van de KPJ  die plaatselijke activiteiten organiseert. De KPJ is in de jaren twintig van de twintigste eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). Tegenwoordig zijn steeds meer plattelandsjongeren niet meer van boeren kom af en dat is de reden waarom begin jaren zestig de namen RKJB en BJB te wijzigen in KPJ. Die organiseert van oudsher diverse activiteiten, zowel educatief als ter ontspanning. Vroeger waren die gericht op het kunnen runnen van een boerderij of tuinderij. Daarnaast werden voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet, zoals sport, toneel, cultuur en andere ontspannende activiteiten tot aan trekker-behendigheidswedstrijden. Tegenwoordig ligt duidelijk de nadruk op deze ontspannende activiteiten… 

KPJ van en voor jongeren, maar ook de rest van Beuningen wordt niet vergeten…

In Beuningen is de KPJ begin jaren ’70 onder leiding van de KPJ Kring Twente opgericht en dan als opvolger van de ter ziele gegane KAJ. In ’t Sterrebos werd Gerard Veldscholten gekozen tot eerste voorzitter en de activiteiten waren meteen al in de sfeer van sport- en creatieve dagen. Al snel volgden er meer en waren er uitwisselingen met Duitse jeugdverenigingen. Maar ook voor de gehele eigen gemeenschap organiseerde de KPJ activiteiten, waaronder fietstochten, filmavonden. Met afdelingen uit de omliggende plaatsen waren er creatieve dagen. Toch maakte de vereniging begin jaren ’90 een wat mindere periode door m.b.t. het aantal deelnemende leden, maar rond het 25 jarig bestaan fleurde het verenigingsleven weer op. Vanuit het midden van de Beuningse jongeren werd zelfs een eigen carnavalsvereniging opgericht. Deze informatie en dan tot het moment van het nu aanstaande jubileum heeft Cis Zanderink bij elkaar gesprokkeld. Daaruit blijkt duidelijk het verschil met de oorspronkelijke KPJ en die van anno 2022.  Voor de buitenstaander worden de activiteiten voor jong en oud in Beuningen georganiseerde door een enthousiaste groep jongeren ‘oet ’n doarp’ en hangt daar helemaal niet het labeltje KPJ aan. Maar voor de eigen leden is dat wel nadrukkelijk nog zo. Cis Zanderink: De KPJ Beuningen was en is een echte vriendenclub van en voor jonge mensen, maar van tijd tot tijd wordt ook de rest van Beuningen niet vergeten… Een mooie samenvatting van wat de afgelopen halve eeuw in Beuningen is gegroeid en tot volle wasdom is gekomen. Dat mag gevierd worden op 18 juni a.s.

Tekst:PBJ/ foto: CZ 

Reacties

Mijn man Henny Zanderink heeft de kpj opgericht is begonnen hier aan de foksweg 5 voetbal en volly bal was  fantastisch.groetjes Diny Zanderink.