Natuur & Milieu

Interessante, leerzame tocht over geologische verschijnselen

NIJVERDAL – De naam van Clarinus Nauta is voor heel veel mensen in de gemeente verbonden met het vak aardrijkskunde of geografie op Reggesteyn of eerder op College Noetsele. Daar vertelde hij met groot enthousiasme over de vorming van gesteenten en aardlagen. Tegenwoordig is Nauta voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging en in die functie beveelt hij de themadag van de vereniging aan, die hij mede georganiseerd heeft.

Zaterdag 29 mei houdt de Nederlandse Geologische Vereniging een fietsrondrit van 35 kilometer langs een aantal bijzondere geologische plekken. Wie niet zover wil fietsen, kan met de auto naar diverse parkeerplaatsen rijden en van daaruit lopen. Op verschillende plekken staan gidsen die belangsteleneden van alles kunnen vertellen en uitleg geven. Bij die punten staat ook een paal met QR-code. Zo kunnen bezoekers op hun smartphone een video zien,die gemaakt is door Frits Kraefft in opdracht van de NGV.

De fiets- en autoroute zijn te downloaden van de site www.geologienederland.nl maar is ook in kleur te verkrijgen bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer Grotestraat 281 van 9.00 tot 12.30 uur. Bij aanmelding graag even aangeven fiets- of autoroute en het aantal personen. Een kleinigheid (2 euro) voor de drukkosten wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. De tocht kan zelfstandig en naar eigen inzicht gemaakt worden. 

Antwoord op vragen
Ooit willen weten waarom de zand- en grindlagen in het Ravijn bij Nijverdal schuin oplopen? Waarom er op een helling bij de Sprengenberg hoogveen groeit? Waarom het Numendal zo slingert (lijkt net de droge bodem van een rivier!)? Waar al die grote zwerfstenen vandaan komen? Hoe die grote duinen bij de Klinkenbelt zijn ontstaan? Hoe een meertje kan ontstaan uit een heuvel? Op al deze vragen kunt u antwoord krijgen! 

Tocht langs geologisch/geomorfologisch interessante punten
De gekantelde zand en grind lagen (pre-Saalien afzettingen) in Het Stut; hellingveen op keileem op de Sprengenberg (keileem uit Saalien); zwerfstenen op diverse plekken langs de route (Saalien); het Numendal een sneeuwsmeltwaterdal bij Holten (Weichselien); de pingoruïne bij Zuna (Weichselien) en de stuifduinen bij de Klinkenbelt (Weichselien / Middeleeuwen).

Tijdens de tocht horen deelnemers heel veel wetenswaardigheden over het gebied. Leuk voor jong en oud. Ook binnen bij het Buitencentrum en het Natuurmuseum op de Holterberg worden video's vertoond. Onderweg komen de deelnemers langs een aantal horecagelegenheden.