Natuur & Milieu

Coöperatie Notter-Zuna groeit verder; 'vergeten' boomrassen als cadeautje

Een 'Notterpeer' wordt door Wim Wolbrink (rechts) en Henk van Dieten (links) van de werkgroep Landschap overhandigd aan de familie Ten Hove (geheel links) in Zuna.

NOTTER/ZUNA – De Coöperatie Notter-Zuna (CONZ) groeit gestaag door. Begin dit jaar is inmiddels het honderdste lid ingeschreven; reden om dat te vieren met het beschikbaar stellen van 25 'vergeten' boomrassen. “Er zijn vijf geënte ‘Notterperen’ en nog eens twintig andere vruchtbomen van oude ‘vergeten rassen’ beschikbaar gesteld. De ‘Notterpeer’ is een oude lokale soort, waarvan er al sinds mensenheugenis een exemplaar op een erf aan de Klokkendijk in Notter staat. En deze vijf enten zijn van die ene boom afkomstig”, duidt voorzitter van de werkgroep Landschap, Henk van Dieten.

Het gaat goed met de coöperatie. “In het begin van dit jaar hebben we toch het honderdste lid ingeschreven”, vertelt Van Dieten met trots. “Het bestuur van de CONZ heeft gemeend om het bereiken van dit mooie aantal leden op een bijzondere manier te vieren. Daarom is er een feestelijke fruitbomenactie opgezet en heeft het bestuur, in overleg met ons als werkgroep ‘Landschap’, besloten 25 vruchtbomen cadeau te doen aan leden.”

De loting van de fruitbomen is reeds geweest en de bomen zijn op zaterdag 27 februari uitgereikt aan de winnaars. Een van de winnaars van een ‘Notterpeer’ is de familie Ten Hove uit Zuna. Op de vraag aan de Ten Hove waarom zijn voorkeur uitgaat naar een ‘Notterpeer’ is zijn antwoord: “Vroeger was er nog wel eens strijd (met een knipoog) tussen de Notterianen en de Zunamieten. Ik zie het als een teken van verbinding, om juist een ‘Notterpeer’ op mijn erf in Zuna te planten.”

De coöperatie maakt zich hard voor de toekomst van Notter en Zuna. Samen met de inwoners wil de CONZ de buurtschappen Notter en Zuna generatiebestendig en duurzaam maken. Speerpunten zijn de sociale, economische en ecologische bloei van de buurtschappen. De coöperatie zet zich hiervoor in met de werkgroepen: Landschap, Wonen, Duurzaamheid, Zorg van jong tot oud en Agrarisch & Ondernemen. En sinds het najaar van 2020 is ook het Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna (GBNZ) opgegaan in de coöperatie. 

“Ondanks de corona maatregelen zijn we voor zover het mogelijk was doorgegaan met het onderhoud en herstel van houtwallen en bosjes. Daarbij maken we dankbaar gebruik van een werkploeg van Baanbrekend Landschap. Ook de andere werkgroepen hebben geprobeerd om zo goed mogelijk door te werken en enkele mooie resultaten geboekt. Informatie hierover is te vinden op onze website www.conz.nl.”

“Het liefst maken we natuurlijk alle inwoners van onze buurtschappen lid van de coöperatie. Helaas is de ledenwerving door de Covid-19 maatregelen enigszins gestagneerd. Straks pakken we dit weer op en hopen we onze ‘naobers’ ook weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld in het Kulturhus Irene aan de van Kregtenweg in Notter, waar we sinds januari dit jaar ook een eigen plek hebben. Inmiddels is ruim 35 procent van de gezinnen lid van CONZ. Inwoners van Notter en Zuna kunnen zich aanmelden als lid van de coöperatie via www.conz.nl/aanmelden.”