Columns

Column Spoor en Hoekman: Vakantiedagen

De (bouwvak)vakantie zit er voor veel mensen weer op. De meeste mensen nemen tijdens de zomervakantie twee of drie aaneengesloten weken vakantie op. Als gevolg van corona hebben veel werknemers vorig jaar geen of veel minder vakantie-uren opgenomen. Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat gespaarde vakantiedagen ook kunnen vervallen.

Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar een werknemer wettelijk gezien minimaal recht op heeft. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur zijn dat 20 vakantiedagen per jaar.

Op grond van individuele afspraken of een CAO kan nog recht bestaan op extra vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin zij zijn opgebouwd. Na 1 juli 2021 zijn dus de wettelijke vakantiedagen, die in 2020 zijn opgebouwd en nog niet zijn opgenomen, vervallen.

De werkgever heeft echter wel de plicht om de werknemer te wijzen op deze termijn en in onderling overleg kan een andere termijn worden afgesproken. De vervaltermijn voor bovenwettelijke vakantiedagen bedraagt 5 jaar na het kalenderjaar, waarin zij zijn opgebouwd. Het is dus in beginsel niet mogelijk om vakantiedagen onbeperkt mee te nemen.

Heeft u vragen over het sparen of opnemen van vakantiedagen of andere arbeidsrechtelijke vragen dan kunt u altijd eens binnenlopen op het gratis spreekuur of telefonisch contact opnemen met ons kantoor.

Spoor & Hoekman Advocaten
G.J. Ligtenberg
Huttenwal 46
7462 AC  Rijssen
Telefoonnummer: 0548 – 78 24 44
www.spoorhoekman.nl