Algemeen

Zes jubilarissen bij gemengd koor St. Caecilia Losser

Op de eerste adventszondag 1 december werden in de H. Maria Geboortekerk een aantal zeer trouwe leden van het St. Caeciliakoor in het zonnetje gezet. Dat het koor een hechte groep is blijkt ook wel uit het feit dat er dit jaar maar liefst zes jubilarissen gehuldigd konden worden. Zij zijn samen goed voor 245 jaar koorervaring.

Aan het einde van de viering, waaraan het koor uiteraard ook hun medewerking verleende en ze o.a. de Missa Tempore Adventus et Quadragesimae van M. Haydn zongen, nodigde Pastoor Paul Daggenvoorde de jubilarissen uit om van de koorzolder af naar beneden te komen. Hij sprak ze met lovende woorden toe vanwege hun trouwe, jarenlange inzet voor het Losserse kerkkoor. Het ging hier om de koorleden: Wendy Damhuis, 25 jaar, Bennie Elshoff, 40 jaar, Hetty de Wals-Hoffstedde, 40 jaar, Mariël Meijerink, 40 jaar en Peter Nordkamp, 50 jaar.

Helaas kon Thea Boudrie-Meijerink niet aanwezig zijn. Zij zal op een later tijdstip in het zonnetje worden gezet voor haar 50-jarig lidmaatschap. Namens het koorbestuur ontvingen ze een prachtig boeket, een oorkonde en cadeaubon. Daarnaast bood de voorzitter van de locatieraad Jos Morsink alle jubilarissen een prachtige kaars aan namens Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Afsluitend zongen alle aanwezigen hen toe met een 'Lang zullen ze leven'.

De aanwezige familieleden, koorleden en kerkgangers kregen de gelegenheid om de jubilarissen na afloop van de viering te feliciteren tijdens een gezellig samenzijn.