Algemeen

Het Dijkhuis start met Volledig Pakket Thuis (VPT)

Zelfstandigheid belangrijk voor eigen waarde

BORNE - TriviumMeulenbeltZorg start 1 april ook in Het Dijkhuis met het Volledig Pakket Thuis (VPT) project. In januari is daarmee al in Almelo een begin gemaakt. Plannen voor verdere uitrol in het TMZ-gebied verkeren inmiddels in een ver gevorderd stadium. Uitgangspunt is het onder een paraplu brengen van allerlei aanvullende zorgaanbiedingen die het ouderen mogelijk maken langer zelfstandig te wonen.

TMZ is actief in de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging en wordt geconfronteerd met het feit dat steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen. Ouder worden brengt dikwijls beperkingen met zich mee, maar door zorg op maat te leveren, is het toch mogelijk om die zelfstandigheid langer vol te houden. “Wat wij met dit VPT project willen bereiken is dat wij al die verschillende vormen van zorg centraliseren. Of het nu om het bezorgen van maaltijden gaat, de was verzorgen, het huishouden bijhouden, samen een wandeling maken of een kopje koffiedrinken”, licht zorgbemiddelaar Laura Pot uit. Samen met haar collega Angela Moenis geeft zij vorm aan het VPT – project.

“De zorgvraag wordt door het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen steeds groter”, vult Angela aan. “Geen zorgaanvraag is hetzelfde en daarom wordt per geval bekeken welke vorm van zorg noodzakelijk is. Zijn de problemen te groot, dan is opname in een verpleeghuis vaak nog de enige optie.”

Het Dijkhuis is zeer geschikt voor het leveren van woonzorg en verpleging. Woonbeheer Borne en Trivium realiseren en exploiteren al vanaf 2007 samen dit verpleeg en woonzorg – centrum dat in feite uit twee units bestaat. Enerzijds ontvangen ouderen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben dit in dit complex en anderzijds krijgen bewoners van zelfstandige zorgappartementen thuiszorg van het wijkteam Borne van TMZ. Daarmee zijn alle voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in een complex bijeen.

Ouderen die van VPT gebruik willen maken kunnen dit regelen via medewerkers van de Thuiszorg en/of de zorgbemiddelaar die hen de weg kunnen wijzen. De eigen bijdrage die gevraagd wordt is inkomensafhankelijk. “Er wordt gewerkt met veel vaste zorgmomenten, terwijl de zorg in het woonzorgcomplex door een vast team wordt verleend met vaste mensen”, zet Angela uiteen. “Versnippering van het zorgaanbod kost ontzettend veel extra geld en menskracht. Concentratie levert veel voordelen op.” 

“Willen mensen van het VPT gebruik maken, dan is het wel noodzakelijk dat zij naar een woonzorgcomplex verhuizen als zij daar nog niet wonen. Daar wonen zij ook volledig zelfstandig, maar kunnen als het ware van een keuzemenu gebruik maken om zorg aan te vragen. Mocht het zover komen dat de zorgvraag te groot wordt, dan volgt verplaatsing naar de verpleeghuiszorg. Dat is hier zo geregeld dat een eventuele partner mee kan of in de buurt kan wonen. TMZ werkt hiervoor samen met woningstichtingen die zorgappartementen exploiteren waarin mensen zelfstandig kunnen wonen met zorg van TMZ”, zet Laura uiteen. “Het langer zelfstandig kunnen blijven – eventueel met wat extra zorg – is zo belangrijk voor het gevoel van eigen waarde en wij willen daarin graag een bijdrage leveren.”