Algemeen

Zeer veel belangstelling voor het ‘eigen doarper-biertje’

DENEKAMP - “Op de site www.doarper.nl  hebben zich tot nu toe vele honderden Denekampers aangemeld voor het Doarper-bierpanel,” aldus hobby-bierbrouwer Martijn Blokhuis, één van de leden van de Stichting Doarper. Deze Stichting heeft zich tot doel gesteld  begin juni a.s. onder de naam ‘Doarper’ het eerste eigen Denekamper biertje te presenteren.

‘En al’s van eig’n, doarper groond: graan, hop en…..bier!’

In de voorgaande editie van de DV is aan dat initiatief ruim aandacht geschonken. Voor het bepalen van de smaak daarvan zijn geïnteresseerden opgeroepen  hun voorkeur aan te geven. Zij kunnen dat tot zondag 18 april a.s. nog altijd doen via de hiervoor aangehaalde site en ze vormen daarmee het zogenoemde ‘Bierpanel’.

Martijn: “Sinds het afgelopen paasweekend kan men dus aangeven naar welke twee biersoorten de persoonlijke voorkeur uitgaat. Die voorkeuren maken we meteen bekend, waardoor wij dan tevens weten welke twee soorten/stijlen we de weken daarna als eerste ‘Doarper’- biertjes gaan brouwen. Nu reeds komt al één smaak heel duidelijk naar voren. De strijd om de tweede voorkeur is veel spannender. Maar, tot zondag a.s. kan men dus via  www.doarper.nl nog mee bepalen welke twee biersmaken/-stijlen we als ‘Doarper Brouwers ‘gaan brouwen in de van de Brouwerij Huttenkloas in Albergen gehuurde brouwketels.
Smaak nog aangeven tot
zondag 18 april en alvast
‘Doarper’-biertje bestellen
Iedereen die dat nog niet gedaan heeft, maar wel geïnteresseerd is in dit Doarper-biertje  kan zich nog melden voor het Bierpanel, maar tevens een eerste bestelling (een 4- of 12- bierpakket) plaatsen, beide  via de website www.doarper.nl .

”De belangstelling is al zo groot, dat we zeker weten dat dit eigen Denekampse biertje er begin juni a.s. is. Bovendien is dit een erg positieve aanzet voor het grote ‘goede doel’ dat we er mee beogen te bekostigen: de heropvoering van Hugo van de Denekamp in 2027!” Aldus  de overenthousiaste vrijetijds bierbrouwer Martijn Blokhuis.

Tekst: PBJ