Algemeen

Wortelboer Mode stopt er na bijna driekwart eeuw (!) mee

DENEKAMP - Er komen er de laatste jaren meer bij dan er verdwijnen, ‘gelukkig’ hoor je bij die constatering mogelijk menige dorper zeggen, maar met name degene die na vele, vele jaren verdwijnen hebben in de plaatselijke historie een wel  zo grote naam en faam verworven dat je zeker als geboren en getogen ‘doarper’ meer moet wennen aan dat verdwijnen dan aan de komst van de nieuwen. Geen puzzelopgave, want de kop boven dit artikel geeft al aan waar het hier over gaat: Wortelboer Mode aan de Grotestraat in Denekamp gaat stoppen! En daarmee tevens Sizz Dessous, de onderneming in lingerie en onder-mode die in 2019 vanuit een pand in de Vledderstraat bij Wortelboer ‘introk’. Wortelboer Mode, een gerenommeerde zaak die bijna 75 jaar geleden in Denekamp haar deuren opende, die nu door ‘nazaat’ Leo Wortelboer en partner Christel van Ommen met ingang van het komende jaar definitief worden gesloten. In dit soort situaties van langjarig succesvol ondernemerschap wordt dan nogal eens teruggekeken naar ‘hoe het begonnen  is’. En dat doen we hier dan ook zittend tussen de nu nog volle rekken moderne dames – en herenkleding met Leo en Christel samen die wel vanuit hun ooghoeken de gang van zaken in de winkel in de gaten blijven houden….. 

Van Dedemsvaartse weesjongen tot succesvol Denekamps ondernemer

Bijna driekwart eeuw geleden kwam  Bernard Wortelboer vanuit Tubbergen naar Denekamp en begon hij daar een manufacturen zaak in de textielwinkel van Snijders direct links naast de kerktoren. Zie bijgeplaatste foto uit archieven van wie anders dan Antoon Morsink. Hij kan er bovendien de hele geschiedenis bij vertellen. In datzelfde pand was ook de zaak van zijn voorganger, Kamphuis (linker gedeelte), ondergebracht en daar weer naast lag Café Wintels. Bernard Wortelboer was als veertien jarige wees vanuit zijn geboorteplaats Dedemsvaart naar Tubbergen gekomen, waar hij ging werken en ook in de kost kwam bij Manufacturier Derksen. Op 18 jarige leeftijd kwam hij naar Denekamp om in het door hem van de eerder genoemde Snijders gehuurde pand voor zich zelf een winkel in manufacturen te beginnen. Een jaar later trouwde hij met het Tubbergse meisje Ietje Lenferink, waarna het paar zich definitief in Denekamp vestigde. Ruim tien jaar later namen ze de zaak over van de Denekamper Manufacturen Handel W. Meijering. En op die stek is de  zaak vervolgens tot op de dag van vandaag en dus ook tot het moment van de definitieve sluiting  altijd gevestigd gebleven. Wel met de door de tijd noodzakelijke geachte en geworden aanpassingen, verbouwingen en uitbreidingen. In het pand van Snijders vestigde zich na Wortelboer overigens nog ondernemer Hermelink. De grootste verandering kwam er ook voor Wortelboer en zijn medeondernemers in het centrum evenwel toen besloten werd tot de aanleg van de Doorbraak, waardoor het steeds drukkere doorgaande verkeer niet meer via de Grotestraat en Vledderstraat door het centrum van Denekamp hoefde. De panden tussen kerktoren en Wintels werden afgebroken, waarna Foto Kamphuis als eerste een nieuw pand betrok op het toen gerealiseerde winkelplein De Eurowerft, terwijl vervolgens ook de zaak van Hermelink daar werd voortgezet. Café Wintels bleef ‘overeind’, al vonden er de noodzakelijke bouwkundige veranderingen plaats.

Zoon Leo toch overgehaald familiezaak in Denekamp over te nemen: ‘En daar heb ik nooit spijt van gehad..’

Bernard Wortelboer ‘ontpopte’ zich niet alleen als zakenman, hij was  ook iemand die zich inzette voor de gemeenschap o.m. door zijn lidmaatschap van het Oranje Comité, waarin ondergetekende als latere voorzitter daarvan, kennis met hem maakte. Ook voor het kerkbestuur zette Bernard zich met hart en ziel in. Begin jaren ’70 lukte het hem en zijn echtgenote Ietje hun zoon Leo, geboren in 1950 en de oudste van hun vijf kinderen, over te halen om te kiezen voor participatie in de zaak en daarmee de latere voortzetting daarvan. Dat laatste gebeurde al na tien jaar. Voor Leo zelf was dat aanvankelijk niet een vanzelfsprekendheid. Hij  had z’n zinnen gezet op een economiestudie, maar mede om zijn gezondheidsproblemen koos hij voor een studie dichter bij huis en dat werd de  HTS (textiel) in Enschede. Maar na die studie ging hij toch verder van huis aan het werk. “Mijn vader kende een president-commissaris van een groot bedrijf en via die man kwam ik in een fijne zaak in Bergen aan Zee terecht. Een mooie periode, maar al snel verkaste ik naar een winkel in het Utrechtse Overvecht.  In totaal zo’n drie, vier jaar dus van huis toen ik in 1972 bij mijn ouders in de zaak belandde. En daar heb ik nooit maar een moment spijt meer van gehad.” Hij heeft het dan wel even over een halve eeuw in de Wortelboer Mode in Denekamp. Een kwart eeuw geleden kwam Christel van Ommen in de zaak werken. Daarvoor werkte ze op de administratie bij Bleckmann in Oldenzaal en vervolgens als verkoopster bij de toenmalige jeanszaak Slim in Denekamp. Begin jaren ’60 was de afdeling damesmode door Wortelboer al overgedaan aan het echtpaar John en José Lückmann in het pand op de hoek Ootmarsumsestraat/Brinkstraat.

Ook weer damesmode

Toen Christel evenwel dertien jaar geleden naast levenspartner tevens zakelijk partner van Leo was geworden en het echtpaar Lückmann stopte werd de afdeling Wortelboer Damesmode weer teruggehaald naar het pand de Grotestraat. Het verlaten winkelpand werd toen verkocht aan M&H Mode van het echtpaar Nijhuis-Eertman. Dat is inmiddels ook gestopt en nu volgt dan Wortelboer Mode. Leo (72) gaat verder genieten van zijn pensioen, waarmee hij al enige tijd bezig is, terwijl Christel (56) nog wel parttime ergens ‘wat wil gaan doen’. Maar samen willen ze bijvoorbeeld fietsend en wandelend nu dan meer genieten van de vrije tijd. Dat moment is versneld gekomen, doordat Leo en Christel hun winkelgedeelte van het pand konden verkopen aan Kristie Nolten. Die gaat daarin haar zaak KiJan, nu nog in de Vledderstraat, vestigen. Leo en Christel blijven op de verdieping, ook nog hun eigendom, wonen. Weer een brok Denekamp geschiedenis erbij, maar zoals reeds aangegeven nieuwe en vernieuwde kledingzaken dienen zich bijna regelmatig aan……

Tekst: PBJ/foto’s :PBJ/ A.M