Algemeen

Geld nodig voor renovatie keuken in bejaardencentrum

Wierdense Vastenactie biedt steun aan Stichting Vrienden Oosteuropa

WIERDEN – De gezamenlijke vastenactie van de Wierdense kerken staat dit jaar in het teken van een project van Stichting Vrienden Oosteuropa. Zo'n dertig jaar al jaar worden door vrijwilligers van deze stichting in het voormalige Oostblokland Roemenië diverse projecten op touw gezet en ondersteund. Niet door simpelweg geld in een envelop te stoppen en per post toe te zenden, maar door heel gericht activiteiten aan te zwengelen en die vanuit Nederland (financieel) te ondersteunen. Elke cent komt daardoor echt bij de doelgroep die de ondersteuning juist zo hard nodig heeft.

Stichting Vrienden Oosteuropa (met ANBI-status) is een klein, interlokaal initiatief van vijf thans vijf vrienden: Ab Kleinlugtenbeld, Henk Zielman, Hans Mutter, Frits Roeloffzen, Fons Wenting. Zij zijn de spil in het radernetwerk tussen Nederland en Roemenië. De oorsprong van de stichting ligt in het dorp Dalfsen in Salland, maar sinds lange tijd zijn ook de twee Wierdenaren Fons Wenting en Frits Roeloffzen nauw betrokken. “We kennen elkaar allemaal via Overijssels Byzantijns Mannenkoor”, licht Wenting toe. “We zijn een keer in Roemenië wezen kijken en wat je daar aantreft in de arme gebieden... Onvoorstelbaar.”

Erbarmelijke omstandigheden
Dat is ook de reden dat de twee zich met hart en ziel inzetten voor het meest arme deel van de lokale bevolking. Ze zorgen er samen met de andere vrienden voor dat de stichting als een geoliede machine draait. “Want je weet werkelijk waar niet wat je daar aantreft, onze steun is echt nodig.” Mensen in met name de buitengebieden wonen en leven in Roemenië vaak nog onder erbarmelijke omstandigheden. “Niet te vergelijken met Nederland”, meent Wenting. “We zijn blij dat we al hulp hebben kunnen bieden aan een klein schooltje, voor kinderen van zigeunerfamilies. Zo kun je die kinderen in ieder geval de kans bieden op een beter toekomstperspectief.”

Geen bodemloze put
Een groot project waar al vanaf eind jaren tachtig aan gewerkt wordt, is het bejaardencentrum Misericordia, gelegen in het dorp Bădeni. Een deel van het gebouw is al opgeknapt. Zo is thermopane beglazing geplaatst, zijn kozijnen vervangen en is de verwarming vernieuwd. “Als stichting zoeken wij naar de materialen, bestellen het en laten het ter plaatse bezorgen”,  benadrukt Roeloffzen. “Lokale vakmensen worden vervolgens ingezet om de klussen te klaren. De facturen betalen we allemaal zelf, vanuit Nederland. Op die manier zorgen we er voor dat het geld niet op een verkeerde manier wordt besteed of dat 'verkeerde' personen het in handen krijgen. Corruptie is in die landen namelijk nog steeds groot en zo houden we het voor onze stichting de geldstroom open en inzichtelijk en is het geen bodemloze put waar je wat in stopt. We hebben inmiddels ook goede contacten opgebouwd in het land zelf, met mensen die we kunnen vertrouwen, mede doordat we één of twee keer per jaar ter plaatse gaan kijken.”

Keuken professionaliseren
Om de kas te spekken wordt elk jaar een benefietconcert georganiseerd door het Overijssels Byzantijns Mannenkoor en is er in de decembermaand een zeer succesvolle oliebollenactie in Dalfsen. Om extra slagen te kunnen maken en  wordt nu aandacht gevraagd tijdens de Wierdense Vastenactie. “We willen de keuken van het bejaardencentrum graag gaan opknappen en professionaliseren”, vertelt Roeloffzen. “Die nood is écht hoog. Het dak verkeert in hele slechte staat, maar de keuken zelf is ook bij elkaar geraapte 'rommel' met allemaal verschillende gekleurde tegeltjes en verouderde apparatuur. Het zou mooi zijn om het pand niet alleen aan de buitenzijde op te knappen, maar van binnen in te richten als een professionele keuken. Nu we de steun krijgen via deze vastenactie, kunnen we hopelijk slagen maken. Daarvoor is zo'n twaalfduizend euro nodig.”

En dat er wat moet gebeuren aan het onderkomen van Misericordia staat buiten kijf, maar geld is en blijft een probleem. Vanuit de Roemeense overheid komt amper een cent binnen en van familieleden van de bewoners hoeft ook niks verwacht te worden. Soms worden hulpbehoevende senioren zonder melding bij het centrum achtergelaten. Wenting: “Als we voldoende middelen binnen krijgen, kunnen we nog veel meer in één keer aanpakken. Zo hebben we onlangs al de wasmachines vernieuwd, we hebben grote automaten gekocht. Die andere waren defect, reparatie was geen optie meer, te meer omdat het hele kleine machines waren. En dan te bedenken dat ze meerdere keren per dag de was moeten draaien voor de tientallen bewoners. Niet te doen.” 

Ziekenhuisbedden
In de loop der jaren is al veel tijd en energie in het herstel van de twee wooncomplexen gestoken. “Zodra die klus gereed is, willen we er voor zorgen dat de demente bewoners gescheiden worden van de reguliere ouderen. Dat geeft veel meer rust in dat bejaardencentrum.” En niet zo lang geleden heeft de stichting voor alle bewoners in hoogte verstelbare ziekenhuisbedden geregeld vanuit Nederland. De verpleging had tranen in de ogen en bewoners waren dolgelukkig. Een bewoonster lag al jaren 24 uur per dag op een enorm oud bed... De dankbaarheid die je krijgt voor het werk dat je verricht is enorm!”

Nood is hoog
De Vastenactie is vanwege alle coronamaatregelen dit jaar beperkt in de mogelijkheden. Daarom is besloten om de actie over twee jaar uit te smeren en deze stichting dus twee jaar steun te bieden. “Voor de vijf vrienden die al meer dan 25 jaar allerlei projecten uitvoeren in met name Roemenië, is uitstel een bittere pil”, duidt Ingrid Eidhof, actief voor de Wierdense Vastenactie. “Ook omdat hun andere activiteiten om fondsen te werven, door coronarestricties min of meer in het water zijn gevallen. Hierdoor is er dit jaar geen sprake van noemenswaardige doorgang van hun projecten, zoals de renovatie van het keukengebouw van het bejaardentehuis. Ook is het niet mogelijk om transporten naar Roemenië te verzorgen en het is nog niet duidelijk wanneer dat weer op gang kan komen. En dat terwijl de nood hoog is, want zelf hebben de bejaarden maar weinig financiële middelen en ontbreekt steun van de overheid. Het is hartstikke nodig, zeker in deze tijd, want ook daar laat corona zijn sporen na. Alles zit op slot.”

Dienst via livestream
Reden te meer om toch wat steun te kunnen bieden in deze bijzondere vastentijd. Om toch een teken van verbondenheid af te geven gaat de oecumenische viering wél door. Zondag 7 maart is er om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Spoorstraat een dienst in het teken van het vastenproject. Afhankelijk van de maatregelen die dan gelden kan de dienst worden bezocht, maar wordt in elk geval ook een livestream via YouTube opgezet. Tijdens deze dienst wordt onder andere een video getoond van het bejaardenhuis in Roemenië. Donatie voor het vastenproject is reeds mogelijk. Steun de vijf vrienden en stel ze in de gelegenheid om de ergste nood in het bejaardentehuis te lenigen. Donatie is mogelijk via het gezamenlijke bankrekening NL60 RABO 0354 8158 57 t.n.v. RK parochie St. Marcellinus t.g.v. St. Jan de Doper/ MOV Team onder vermelding van 'Bejaardentehuis Bâdeni'.

Uw reactie