Algemeen

Wethouder Velten over intentieovereenkomst AZC met projectontwikkelaar:

door Peter van der Molen

BORNE - ‘De buurt wil rust en dat gaan ze nu krijgen. Wij hopen dat de emoties nu minder worden’. Wethouder Martin Velten sprak deze positieve verwachting uit toen hij vrijdagmiddag namens de gemeente Borne de intentieverklaring met de Leverink en Assen Groep bv ondertekende rond de plannen voor herontwikkeling van het complex Maria Mediatrix in Azelo. Mede – ondertekenaar Gerard Assen vindt dat nu vooral gewerkt moet worden aan het herstel van vertrouwen tussen de gemeente en de omwonenden.

 

Maria Mediatrix (MM) is jarenlang door de gemeente aan het het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) verhuurd voor gebruik als Asiel Zoekers Centrum AZC). Nadat die overeenkomst was opgezegd ontstond er vorig jaar commotie toen het college toch weer met het COA in zee wilde gaan. Daar heeft de gemeenteraad – mede onder druk van de omwonenden – toen een stokje voor gestoken waarna de vraag bleef: Hoe nu verder met MM? Veel omwonenden zagen het complex het liefst gesloopt, want dat was de beste garantie dat het COA buiten de deur kon worden gehouden. Dat zou wel voor een enorme kapitaalvernietiging hebben gezorgd.

Er verschenen verschillende gegadigden in beeld die ideeën hadden over een herbestemming. De gemeente selecteerde daar vier kandidaten uit. ‘Na alle wensen en bedenkingen zorgvuldig te hebben afgewogen heeft het college het besluit genomen tot definitieve gunning aan Leverink & Assengroep bv en de intentieovereenkomst met Leverink & Assengroep bv aan te gaan.’

Volgens wethouder Velten wordt met deze overeenkomst benadrukt dat beide partijen vertrouwen in elkaar hebben dat het tot en koopovereenkomst zal komen, ook al is die overeenkomst nog niet bindend. De komende weken worden de plannen van de beoogde eigenaar verder uitgewerkt, met als doel realisatie van het plan Landgoed Groot Azelo. Pas als dat plan binnen afzienbare tijd door de gemeente is geaccepteerd, wordt tot een koopovereenkomst besloten en gaat het plan het traject in voor een bestemmingsplan wijziging. Dat zal naar verwachting ongeveer een jaar in beslag nemen en zal volgens Assen in principe parallel lopen aan de plannen voor de aanleg van de rondweg bij Zenderen, de zogenaamde Vloedbeltverbinding.

Onduidelijkheid bestaat echter over de duur van het huidige gebruik als vluchtelingencentrum voor de opvang van Oekraïners. ‘Die kunnen wij natuurlijk niet zo maar op straat zetten’, weet de wethouder. Of het risico aanwezig is dat de COA net als in Albergen het complex alsnog als AZC zal opeisen? ‘Ik denk het niet’, verwacht Assen. ‘De situatie is anders. In Albergen was het complex al eigendom van het COA en die kon beslissen over het gebruik. Dit complex in Azelo is in principe nog eigendom van de gemeente Borne en die heeft er zeggenschap over. Maar ja, het zijn rare tijden en je weet maar nooit.’

Duidelijkheid over het kunstwerk in de entreehal bestaat er al wel. Het eruit halen en elders herplaatsen is geen optie en technisch bijna onmogelijk. De aanwezigheid van het kunstwerk vormt geen enkele belemmering voor de toekomstige herinrichting.

Gezien de intentieverklaring lijkt de toezegging van wethouder Velten geen loze belofte en zal de rust in Azelo nu terugkeren.