Algemeen

Noordik volop in beweging

‘We hebben heel veel geleerd van deze periode’

ALMELO / TWENTERAND – Een bewogen periode en een bewogen week. Het Noordik kijkt letterlijk terug op een geslaagde week met de heropening van de school en een nooit eerder vertoonde uitslagdag van de examens.

Mentoren van Het Noordik in Vriezenveen brachten hoogstpersoonlijk een bezoek aan de geslaagde leerlingen en in de in geslaagdenstijl ingerichte aula van de Noordikslaan in Almelo was er vuurwerk en confetti. Op de andere twee vestigingen in Almelo en Vroomshoop werd een heuse drive-trough gehouden. Leerlingen namen al fietsend door de school hun cijferlijst en bijbehorende presentjes in ontvangst. Vroomshoop haalde er zelfs de landelijke pers mee.

 

‘Het Noordik is volop in beweging’. Met die kreet heeft de scholengemeenschap de leerlingen de afgelopen week verwelkomd, nadat de school als gevolg van de coronacrisis ruim twee maanden op slot ging. “We hebben heel veel geleerd van de afgelopen periode en juist aan die positieve ontwikkelingen willen we de komende tijd recht blijven doen”, aldus Patric Wigman, vestigingsdirecteur van Het Noordik Vroomshoop.

 

Wigman doelt daarmee op onder meer de enorme sprong op het gebied van digitalisering, maar ook de vooruitgang die de leerlingen hebben geboekt als het gaat om plannen, hulp vragen, zelfstandig leren en initiatief nemen. “We gebruiken de tijd tot aan de zomervakantie dan ook niet om leerachterstanden in te lopen, maar juist om te ontdekken wat de nieuwe beginsituatie is. Vanuit daar plannen we verder. We leren hier echt enorm veel van.”

 

Trots

Jeroen Langbroek, directeur van de Noordikvestiging Van Renneslaan in Almelo denkt er precies zo over. “De afgelopen periode was lastig, maar heeft ons ook veel goeds gebracht. We konden niet anders dan creatiever omgaan met de lesstof en het toetsen hiervan. Met succes, want we zijn veel praktijkgerichter aan de slag gegaan. Zo hebben we bijvoorbeeld allerlei challenges uitgezet met als resultaat dat veel leerlingen juist extra sprongen hebben gemaakt. We zijn daar heel trots op. Trots op onze leerlingen, op onze collega’s, maar zeker ook op de ouders en verzorgers, want van hen werd veel inzet gevraagd.”

 

Natuurlijk hebben niet alle leerlingen evenveel profijt gehad van het leren op afstand. Sommigen misten de structuur en de klassikale lessen op school, evenals de stimulans van de leerkrachten. Om in kaart te krijgen hoe de leerlingen de afgelopen periode hebben ervaren, is Het Noordik in Vriezenveen vorige week dinsdag gestart met alle leerlingen persoonlijk te spreken. Dit gebeurde individueel of in kleine groepjes samen met de mentor. “We vinden dit stukje persoonlijke aandacht heel belangrijk”, laat vestigingsdirecteur Karel van Grootheest weten. “We willen heel graag weten hoe het met ze gaat, hoe ze terugkijken op deze periode en wat ze van ons nodig hebben.”

Voorzorgsmaatregelen

Op elke Noordikvestiging zijn volgens protocol de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Om de anderhalve meter maatregel te kunnen handhaven, varieert het aantal leerlingen per klas van negen tot tien, afhankelijk van de grootte van het klaslokaal. Er zijn routes uitgestippeld, hygiënekits geplaatst en er wordt gebruik gemaakt van instructiefilmpjes. De leerlingen zijn vorige week tijdig op de hoogte gebracht van hun lesrooster. Een groot deel van de lessen vindt nog steeds plaats op afstand.

De invulling van de onderwijstijd op school varieert per vestiging van éen tot drie dagdelen in de week. Er is extra aandacht voor lessen die op afstand niet mogelijk zijn, zoals praktijk- en gymlessen. Het Noordik Vriezenveen heeft ervoor gekozen om het digitale onderwijs voor leerjaar 3 zoveel mogelijk te handhaven. “We doen dat omdat we zo min mogelijk willen veranderen waardoor we de voorbereidingen voor SE1 zo goed mogelijk kunnen laten verlopen”, aldus Van Grootheest. “Sommige leerlingen zijn echter wel gebaat bij extra ondersteuning op school en dat willen we hen ook bieden.”

Feestje bouwen

Ook al is de situatie nog niet als vanouds, Het Noordik is heel erg blij dat de school weer open is. De Noordikvestigingen haalden afgelopen week dan ook alles uit de kast om een klein feestje te bouwen, met spandoeken, versieringen en zonnige decoraties. Met als kers op de taart de uitslagdag van de examens, waarmee Het Noordik geschiedenis schreef.