Algemeen

Verhoging zendmast Stakenbeek

OLDENZAAL - De bestaande zendmast aan de Parallelstraat wordt binnenkort verhoogd. Het college heeft namelijk een vergunning verleend voor het ophogen van de mast met 3 meter. Met die verhoging worden de gebruiksmogelijkheden van de bestaande zendmast vergroot. Hierdoor wordt het mobiele netwerk in Oldenzaal uitgebreid vanuit een bestaande zendmast. Na ophoging van de mast is het 5G netwerk ook vanuit die zendmast mogelijk, waardoor het netwerk in Oldenzaal verder wordt verbeterd. 

Vergunning is verleend en ligt ter inzage De verhoging van de mast is stedenbouwkundig aanvaardbaar en middels een binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan kan medewerking worden verleend. Het college gaat daarom akkoord met de aangevraagde vergunning voor het ophogen van de mast aan de Parallelstraat met 3 meter. Binnen zes weken nadat de vergunning is verzonden aan de aanvrager/vergunninghouder kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken bij het college, in dit geval tot 11 maart 2021. Voor het inzien van de vergunning kan telefonisch contact worden opgenomen met de gemeente Oldenzaal (0541-58 81 11) of per mail aan het bouwloket (bouwloket@oldenzaal.nl).