Algemeen

Toekomst H.Plechelmuskerk Rossum

ROSSUM - Een groep derdejaars studenten van Studio 8, een ontwerpstudio van de Jan de Bouvrie academie aan het Saxion in Deventer, doet onderzoek in het kader van herbestemming kerkelijk erfgoed. Deze mogelijkheid tot onderzoek werd hen geboden door de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap en de werkgroep ‘Ons Kerkgebouw Rossum 2030’.

Kerkbezoek loopt terug

Een gevolg van terugloop van het aantal kerkbezoeken is dat veel kerken in de toekomst leeg komen te staan. Voor de H. Plechelmuskerk in Rossum is dat momenteel nog niet het geval, maar in de toekomst is het behoud van het kerkgebouw met alleen maar een religieuze functie hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. De kerk is een beeldbepalend gebouw en tevens een rijksmonument. Er zal daarom goed nagedacht moeten worden over de toekomst van het gebouw waarbij de culturele en architectonische waarde behouden blijven. De groep studenten van Studio 8 houdt zich gedurende een periode van twintig weken bezig met de vraag ‘Hoe creëren we een multifunctioneel ontwerp met een verdienmodel dat aansluit op de behoeften van de bewoners van Rossum?’.

Enquête

Allereerst hebben zij een enquête opgesteld waarmee ze willen onderzoeken wat het draagvlak is voor het behoud van het kerkgebouw. Ze willen graag weten wat het gebouw voor de inwoners betekent en zijn benieuwd naar hoe men de toekomst voor het gebouw ziet. Corona maakt het verspreiden van de enquête niet eenvoudig. Toevoegen aan het parochieblad is niet mogelijk omdat het blad slechts digitaal verschijnt. De studenten hebben ervoor gekozen de verenigingen te vragen om de enquête via Facebook aan hun leden voor te leggen. Ook is de enquête digitaal op de site van zowel de geloofsgemeenschap als die van Kulturhus de CoCeR te beantwoorden. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het ontwerp. De studenten zijn vier weken geleden met de opdracht begonnen en werken met veel plezier aan deze interessante opdracht.