Algemeen

Stekker eruit bij Soweco – en dan?

HELLENDOORN - Na lang wachten ligt er een nieuwe ‘contourenschets’ over de toekomst van Soweco. Daarin wordt duidelijk dat de gemeente Hellendoorn zich terug wil trekken uit Soweco, de Sociale werkvoorzieningsorganisatie in onze regio. Dit was al langer het plan, maar nu lijkt de uitvoering hiervan heel dichtbij.

De FNV maakt zich hier zorgen over. “Wij vragen ons af hoe de gemeente zonder ondersteuning van Soweco passende banen en ontwikkelingsmogelijkheden blijft bieden. Want werknemers moeten in staat gesteld worden om te groeien, ook mensen met een arbeidsbeperking. Hellendoorn kiest er nu voor om de sociale werkvoorziening zelf uit te voeren. Daardoor lopen de medewerkers die nu bij Soweco werken en straks in Hellendoorn zelf aan de slag moeten het risico dat dit niet meer op een goede manier kan worden ingevuld. Een bedrijf als Soweco is in staat om divers werk (op een speciale afdeling of bij een andere werkgever) aan te bieden, zodat er altijd passend werk kan zijn. Het is de vraag of de gemeente dit ook kan. De FNV pleit ervoor dat de gemeente gebruik maakt van de kennis en kunde van een Sociaal ontwikkelbedrijf. Soweco zou die rol in de toekomst kunnen vervullen. De infrastructuur en het bedrijvennetwerk is al aanwezig.”

Ontwikkelbedrijf
Peter Wiechmann, bestuurder FNV Overheid: “Een Sociaal ontwikkelbedrijf zorgt voor een ‘springplank’ voor ontwikkeling en een vangnet wanneer het werk wegvalt of het met de medewerker even iets minder gaat. Een gemeente heeft veel minder mogelijkheden om dit zelfstandig goed te organiseren. Een Sociaal ontwikkelbedrijf met een regionale werking zorgt ervoor dat alle kansen (voor werkgevers en werknemers) benut kunnen worden. Niet alleen in de eigen gemeente, maar in de hele regio.”

3000 handtekeningen
In Hellendoorn werd op 3 maart 2020 een petitie met 3000 handtekeningen voor het behoud van kennis en infrastructuur van Soweco aan de raadscommissie Samenlevingszaken aangeboden. Bjorn Tempert, de enige rij-instructeur van Nederland met een SW indicatie hield een vlammend betoog voor het behoud van Soweco en uitte zijn zorgen over de toekomst van zijn baan en de banen van zijn ongeveer 1200 collega’s bij Soweco.
Zie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2020/03/Soweco-moet-blijven

Alternatief gemeente?
Intussen hebben de zes betrokken gemeenten een akkoord bereikt. “Hellendoorn wil niet meer verder met Soweco en is ook niet van plan om mee te doen met de nieuwe organisatie die vier andere Soweco-gemeenten willen starten. Dit baart de FNV zorgen. Juist ook omdat het erop lijkt dat de gemeente zelf nog geen goed alternatief klaar heeft. De gemeente gooit dus haar oude schoenen (Soweco) weg voordat zij een nieuw paar heeft ingelopen. De werknemers van Soweco die in de gemeente Hellendoorn wonen, zullen daar hoogstwaarschijnlijk de dupe van worden. Zij maken zich in ieder geval nog steeds zorgen over hun toekomst.”

“We roepen de politiek van Hellendoorn op om nog eens goed na te denken: ‘bezint eer ge begint’. Dit wordt onderschreven door de petitie die inmiddels is ondertekend door 3500 mensen uit de regio, waaronder werknemers en burgers uit Hellendoorn”, benadrukt de FNV.

Uw reactie