Algemeen

St.Plechelmusschool houdt Sponsorloop voor nieuw groen schoolplein
Het ‘Groene Avontuur’ is begonnen!

DE LUTTE - Uit steeds meer onderzoek blijkt dat een natuurlijke omgeving een essentiële bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Er zijn wereldwijd initiatieven opgestart om kinderen in contact te brengen met de natuur. Eén van deze initiatieven is de vergroening van schoolpleinen. Groene schoolpleinen zijn schoolpleinen met een aantal natuurlijke elementen. Het gaat om elementen zoals: zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, dieren, vijvers, grasvelden en school(moes)tuinen. 

Kenmerkend aan een groen schoolplein is dat de natuurlijke elementen zo zijn aangelegd dat kinderen er in en met de natuur kunnen spelen en leren. Het gaat om: verwonder- en ontdekplekken, klim- en klauterplekken, waterspeelplekken, verstopplekken, schaduw- en picknickplekken, beschutte rustplekken, uitdagende beweegplekken, avontuurplekken en bouw- en creëerplekken.

De leerlingen van de Plechelmusschool organiseren daarom een sponsorloop op vrijdag 24 september rondom de school. De school staat aan de Plechelmusstraat 9 in De Lutte. Zij doen dit om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de vergroening van het schoolplein. Voor eventuele sponsering: St. Vr. V. B.S. St. Plechelmus NL48 RABO 0101 2584 61.  U bent welkom van 9.00 tot 11.00 uur om de leerlingen aan te moedigen.