Algemeen

Speciale opzet moet Monumentendag nieuw leven inblazen

door Peter van der Molen

BORNE - Borne heeft 37 gemeentelijke en 31 Rijksmonumenten. Voor deelnemers aan de Open Monumentendag van het komende weekeinde een ideale mogelijkheid om met een deel ervan kennis te maken. De Heemkundevereniging Borne, Gidsen Oud Borne en het bewegingsbedrijf Fit met Passie hebben de handen ineen geslagen om een programma in elkaar te zetten waarin voor ‘elck wat wils’ te bieden is. Te voet, te fiets, langzaam of wat sneller. Speciale aandacht is ingeruimd voor de schooljeugd.

‘Wij willen kinderen vertrouwd maken met monumenten. In het hele land speelt dat. Uiteindelijk moet de jeugd van nu in de toekomst onze monumenten en dus onze historie beschermen’, licht bestuurslid Erik Mijnheer van Heemkunde toe. ‘Wij hebben afspraken met negen schoolklassen gemaakt die in groepen van ongeveer 25 kinderen verschillende projecten gaan bezoeken waar zij de nodige informatie ontvangen. Al met al ruim 200 kinderen. Jong geleerd is oud gedaan gaat hier zeker op.’

Mijnheer geeft aan dat de gemeente het Heemkundebestuur heeft gevraagd de verschillende activiteiten te coördineren. Voor het grote publiek opent burgemeester Jan Pierik op zaterdag 10 september bij het Bussemakershus de officiële Monumentendag. Aansluitend kunnen ‘hardlopers’ hun route langs een reeks monumenten maken. Onder het nationale thema ‘Duurzaamheid’ gaat het richting Azelo. Datzelfde geldt voor deelnemers die van de fiets gebruik willen maken. Ook hun route gaat in de richting van Azelo en dan met name richting Maria Mediatrix met onderweg onder meer het schooltje van Azelo. In beide gevallen bedragen de deelnamekosten tien euro en kan men zich opgeven bij Henk Passies, telefoon 06 – 83965445 of via info@fitmet passie. ‘Door sport en cultuur met elkaar te verbinden proberen wij een ander publiek te bereiken’, geeft Passies aan.

‘s Middags kunnen wandelaars bij het Bussemakershus onder begeleiding van gidsen van Gidsen Oud Borne starten aan een wandeling door Oud Borne. ‘Elke groep krijgt een gids mee. In de route zijn 14 monumenten opgenomen. Bij zes daarvan wordt nauwelijks stil gestaan, maar bij een achttal wordt door de gids een bijbehorend verhaal verteld. In sommige gevallen – zoals bij de boerderij van Knoef – vertelt de bewoner zelf het verhaal’, aldus André. De wandeling neemt ongeveer 2 ½ uur in beslag. De deelnamekosten bedragen zeven euro en aanmelden is mogelijk bij André Muller 074 – 2663082 of via info@gidsenoudborne.nl. Overigens is ook een aantal monumenten zonder gids open, te weten het Bussemakershus, de Synagoge, de Stephanuskerk en de Oude Kerk.

Om twee uur is bij opvangcentrum Maria Mediatrix een speciaal Event. In de hal is op drie wanden een wandschildering van de Gentse kunstenaar Etienne Hublau (1934 – 2004) aangebracht. Die wandschildering is weer onder de aandacht gekomen toen er werd gesproken over de eventuele sloop van het complex. De vraag was toen: Wat te doen met dit kunstobject? Er zijn toen contacten gelegd met de erfgenamen van Hublau, zijn beide zonen. Die beide zonen komen zaterdag naar Azelo en gaan bij Maria Mediatrix vanaf twee uur uitleg geven over de betekenis van het monumentale kunstwerk.

Door corona kon er weinig, maar de organisatie hoopt met deze speciale opzet de belangstelling voor de Bornse monumenten nieuw leven in te blazen.