Algemeen

Sinds een paar maanden is Milou Blikmans de nieuwe wijkagente van het centrum van de stad

OLDENZAAL - Milou (29) werkte als jeugdagent in de regio IJsselland. Sinds vorig jaar november is ze officieel de nieuwe wijkagente in het centrum van Oldenzaal. “Deze functie is wat omvangrijker qua problematiek, maar de nieuwe regio en collega’s bevallen heel goed.” Naast haar functie als wijkagent staat ze ook paraat als familieagent bij calamiteiten.

Alles binnen het spoor valt onder haar wijk, dus het is een behoorlijk gebied. “Het is heel divers,” vertelt ze. “Toerisme, grote evenementen, ondernemers en sociale wijkproblematiek. Het centrum heeft tevens een aantrekkingskracht voor de jeugd uit de omliggende wijken”.

Milou is een echte teamplayer en ze benadrukt dat het hele wijkteam van agenten in Oldenzaal van belang is. “Je doet het niet alleen. Voor mijn werk in de wijk staan twee dagen ingepland. De andere diensten zijn reguliere noodhulpdiensten. De korte lijntjes die we met elkaar hebben zijn belangrijk. Op die manier kan er direct gehandeld worden als het nodig is.

Dit geldt net zo goed voor onze externe netwerkpartners, zoals de gemeente, woningbouwvereniging en hulpverleningsinstanties”.

“Op het moment sta ik in de onderzoekende modus. Wat speelt er nou? Wat is er wel of juist niet geregeld? En misschien nog belangrijker; hoe kunnen we de burger nog meer betrekken. Zij zijn onze ogen in de wijk”. Een aantal onderwerpen die ik via deze weg nog eens onder de aandacht wil brengen, zijn Burgernet, Camera in Beeld en Ondermijning;

www.politie.nl/onderwerpen/burgernet.html
www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html
www.politie.nl/onderwerpen/ondermijning.html 

Op www.politie.nl kan je alle wijkagenten van de stad vinden. Verder zijn ze natuurlijk aanspreekbaar op straat.

Uw reactie