Algemeen

Reconstructie kruispunt Schipleidelaan met de Oude Almeloseweg

OLDENZAAL - Gemeente Oldenzaal pakt de belangrijkste knelpunten in het verkeer aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit keer gaat het om werkzaamheden aan de Schipleidelaan. Het kruispunt met de Oude Almeloseweg wordt opnieuw ingericht. De Schipleidelaan is een belangrijke ontsluitingsroute tussen de Thij en andere delen van Oldenzaal en is daarnaast een belangrijke verbinding van en naar het Hulsbeek. Er ligt nu een ontwerp op tafel om de verkeersveiligheid voor zowel automobilisten als fietsers te verbeteren. Het ontwerp bestaat onder andere uit het verkleinen van het kruispunt, het samenvoegen van de rijbanen en het realiseren van een apart fietspad langs de Schipleidelaan. 

Al enkele jaren staat de kruising Schipleidelaan op de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten van de gemeente Oldenzaal. O m de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verbeteren is in 2018 een projectgroep in het leven geroepen. Buurtbewoners, verkeerskundigen en andere belanghebbenden hebben meegedacht over oplossingsrichtingen om de verkeerssituatie aan de Schipleidelaan en het kruispunt veiliger te maken. Van alle ideeën ligt er nu een uitgewerkt ontwerpplan op tafel. Mede vanwege een belangrijke subsidie-aanvraag heeft dit plan langer op zich laten wachten.

Ontwerp

Het ontwerp dat er nu ligt, is met de projectgroep tot stand gekomen. Wat gaat er gebeuren? Het kruispunt met de Oude Almeloseweg wordt kleiner gemaakt. Dat betekent meer overzicht bij het afslaan. De rijbanen van de Schipleidelaan worden ook samengebracht. Hierdoor wordt de weg optisch smaller. De verwachting is dat er daardoor minder hard wordt gereden en de kans op ongevallen kleiner wordt. Het tankstation krijgt een aparte doorsteek, waardoor draaien op het kruispunt niet meer nodig is. Langs de Schipleidelaan komt ook een fietspad in twee richtingen. Deze sluit aan op het fietspad richting het crematorium en de rotonde met de Vondellaan. Ook wordt de weg voorzien van geluidsreducerend asfalt.

Planning

Het ontwerp wordt op 28 juni aan de Oldenzaalse gemeenteraad voorgelegd. De werkzaamheden aan de Schipleidelaan zullen vervolgens in het najaar van 2021 starten.

Werk met werk maken

Naast dat bij de Schipleidelaan de verkeersveiligheid wordt vergroot, wordt ook aandacht besteed aan de afwatering en geluidsoverlast. Daarmee wordt er werk met werk gemaakt. Het project is daarom inmiddels opgenomen in het meerjaren uitvoeringsprogramma van de gemeente Oldenzaal dat dit jaar voor het eerst is opgesteld voor de openbare ruimte. Aan de hand van dit programma wil de gemeente het beheer van onder andere wegen, rioleringen, en openbare verlichting nog inzichtelijker, integraler, efficiënter en doelmatiger uitvoeren. Dit betekent dat er nog beter opgelet wordt dat een straat bijvoorbeeld maar één keer opengebroken hoeft te worden. Ook wel: werk met werk maken.