Algemeen

Raadsvrouwen Gemeenteraad Borne komen op voor gelijke rechten bij het digitale loket

BORNE – De beperking bij de toegang tot digitale loketten van overheidsorganisaties voor beide partners uit één huishouden moet verdwijnen. Dat is de mening van de vrouwelijke raadsleden Karin Scholten (GB’90), Anka Jacobs (VVD), Bo ter Braak (CDA), Marja Zandjans (GL/PvdA) en Mieke Visser (SP). Zij hebben daartoe een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 29 juni. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders van Borne haar invloed daartoe moet aanwenden. 

“We lazen in het regionale dagblad over een onderzoek, waaruit blijkt dat vaak slechts één partner in een huishouden toegang heeft tot het digitale loket. Dat zijn gegevens over belastingen, afvalinzameling en bijvoorbeeld de WOZ-waarde.” Scholten verbaast zich daarover en spreekt namens genoemde raadsleden. “Wij streven naar een inclusieve samenleving, met gelijke rechten voor iedereen. Daarbij horen ook gelijke rechten voor partners in één huishouden wat betreft de toegang tot deze digitale loketten.”

Volgens het raadslid is dat de reden om dit onderwerp te agenderen. “We merken dat het niet zo’n gemakkelijke motie is. Een paar zaken in de wet maken het heel lastig om dit door te voeren. Dat kunnen we niet in Borne alleen”, vervolgt Scholten. Ze zou blij zou zijn als het bespreekbaar wordt in Nederland. “Het zou al fantastisch zijn als we horen dat de overheid erover na gaat denken. Het gaat ons erom dat mensen realiseren dat deze constructie niet meer bij deze tijd past. Iedereen is het daar wel over eens.”

Gelijke rechten
Hoewel de motie is ingediend door de raadsvrouwen, is het ook besproken met de mannelijke raadsleden. “Veel mannen gaan over de belasting, maar we streven naar gelijke rechten voor eenieder. Wij willen dat een huishouden van beide kanten bij de gegevens kunnen en niet slechts één partner.” Scholten heeft ook een voorbeeld. “De gegevens zijn nu vaak gerelateerd aan een BSN-nummer, maar als ze erbij zouden zetten: ‘U kunt uw partner vragen’ zou het al veel oplossen.”

Daarom roepen de raadsvrouwen het college op om dit onderwerp te agenderen voor het overleg met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en het onder de aandacht te brengen bij de andere Twentse gemeenten en de VNG. Door criteria als leeftijd, betalingscapaciteit, langst wonende, blijken in de praktijk vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in de aanwijzing als de partner in de huishouding, die toegang heeft tot informatie in het digitale loket van een GBT of GBLT. Het gaat dan over gemeentelijke belastingen in relatie tot de gezamenlijke woning of woonadres en de daaraan gekoppelde mogelijkheden inzake kwijtschelding en bezwaar.

De raadsvrouwen hebben een uitzondering gevonden, dus het is technisch wel mogelijk om beide partners in een huishouden toegang te geven. Dat bewijzen ook de ervaringen bij andere organisaties als hypotheekverstrekkers. Ook E.W.J. Janssen van D66, A. Lammers van Borne-Nu en T.H.G.M. Verreusel van Voor Borne stemden in voor gelijke rechten bij het digitale loket.